U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Vorstverlet, regeling onwerkbaar weer: wijziging per 1 januari 2020
Sinds het Sociaal Akkoord 2013 heeft de regeling onwerkbaar weer (vorstverlet) en het recht op een WW-uitkering ter discussie gestaan. Het ministerie SZW wilde de regeling afschaffen. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt over een wachtperiode voor de WW van 2 dagen per winter (dat kunnen ook 2 losse dagen zijn gedurende de periode november- april van enig jaar). Vanuit de sociale partners is aangegeven om de nieuwe regeling niet tijdens de winterperiode 2019-2020 te laten ingaan, maar pas de volgende winter (2020-2021).


8-12 februari 2021: Regels melden onwerkbaar weer tijdelijk versoepeld

Het UWV meldt als volgt:

Alleen van toepassing voor meldingen op 8 februari 2021:

“Door een storing waren vanochtend alle formulieren op onze website minder goed bereikbaar. Ook werkgevers die een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer wilden aanvragen voor werknemers die door het extreme weer niet kunnen werken, hadden door de storing problemen. Normaal gesproken moet deze aanvraag vóór 10.00 uur binnen zijn. Als u door de storing uw aanvraag pas later hebt kunnen doen, houden wij hier rekening mee. Onze excuses voor het ongemak.”

Vanaf 9 februari 2021 geldt:

Door de strenge vorst en de zware sneeuwval van de afgelopen dagen ontvangen wij veel extra meldingen van onwerkbaar weer. Om alles goed te kunnen verwerken zijn de regels voor het melden van onwerkbaar weer tijdelijk versoepeld: Tot en met vrijdag 19 februari heeft u 24 uur de tijd om uw melding te doen, dus van 0.00 uur tot 23:59 uur. U moet nog steeds elke dag opnieuw een melding doen, zolang er sprake is van onwerkbaar weer.

> Lees meer informatie en veelgestelde vragen over WW bij onwerkbaar weer.
 


Medio december heeft de minister desondanks besloten dat hij de gewijzigde regeling al per 1 januari 2020 wilde laten ingaan. Dat is ook het moment dat de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht werd.

Een aanvraag voor een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer werd tot 1 januari 2020 direct toegekend. Vanaf 1 januari 2020 worden er twee wachtdagen (geen betaling door het UWV) toegepast. Dat betekent dat u wel dagelijks dient te melden bij het UWV, maar dat er niet direct een WW-uitkering volgt. Volgens de Wet (art. 7:628 BW) moet u als werkgever deze dagen wel doorbetalen, omdat het risico van loondoorbetaling tijdens wachtdagen per 1 januari 2020 voor uw rekening komt.

In artikel 64 lid 2 van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf staat dat er sprake is van onwerkbaar weer in de volgende situaties:

  • Bij vorst
  • Bij langdurig harde wind of hoge waterstand
  • Bij overstroming(en)
  • Bij ijsgang of de situatie van sneeuw op de werkple
  • Bij gladheid op de werkplek en/of dooi op de werkplek.

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering bij vorst, moet het op het moment van de gebruikelijke aanvang van de werkzaamheden vriezen. Er wordt geen vast meetmoment meer aangenomen. Als meetmoment geldt het tijdstip waarop normaal gesproken de werkzaamheden zouden starten. Dit kan per geval variëren. Daarbij is de gemeten temperatuur van het KNMI-station, welke het dichtst bij de plaats ligt waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, bepalend. Het UWV beoordeelt per aanvraag voor hoeveel uur het vorstverlet wordt toegekend.

Overige voorwaarden voor toekenning
• De werknemer kan niet werken door onwerkbaar weer. Wanneer het werken niet mogelijk is door andere oorzaken dan genoemd in artikel 64 lid 2 van de cao, komt u niet in aanmerking voor de regeling.
• Het is niet mogelijk de werknemers vervangende werkzaamheden te laten uitvoeren.
• Het urenverlies is in ieder geval vijf uur per week.

Loondoorbetaling en aanvullingsverplichting van de werkgever (CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf)

Tijdens de 2 wachtdagen dient de werkgever het loon door te betalen. Volgens de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf moet de werkgever daarna de Vorstverletuitkering gedurende twee weken aanvullen tot 100 procent van het loon (art. 64 lid 2 en 3 cao). Daarna vervalt die verplichting. Wanneer een vorstperiode wordt onderbroken door het verrichten van arbeid op minimaal drie aaneengesloten dagen, begint een nieuwe periode van twee weken aanvullingsverplichting tot 100 procent.

CAO Metalektro
Door deze wijziging gelden vanaf 1 januari de cao-bepalingen over wachtdagen niet langer (art.3.9.2 CAO Metalektro).

Melding bij het UWV
De hoofdregels zijn als volgt:

  • Er dient elke dag waarop niet gewerkt kan worden een melding bij het UWV plaats te vinden
  • Dit onder vermelding van het aantal arbeidsuren van de werknemer, de functie en de reden waarom er niet gewerkt kan worden
  • De melding moet uiterlijk om 10.00 uur op die dag plaatsvinden
  • Werknemers waarvan gemeld wordt dat ze niet werken, mogen na 10.00 uur niet meer op de werkplek aanwezig zijn.
Let op: op niet naleven van deze voorschriften staan zware sancties.

Voor de aanmeldingsprocedure verwijzen wij u naar https://www.uwv.nl/werkgevers/tijdelijk-minder-werk/detail/ww-bij-onwerkbaar-weer/wanneer-moet-het-onwerkbare-weer-worden-gemeld en https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-ww-uitkering-onwerkbaar-weer.aspx

Het is mogelijk om een kopieerfunctie in het Werkgeversportaal te realiseren zodat werkgevers niet elke dag opnieuw een volledige melding in hoeven te vullen. In de link ziet u een screenshot van het meldingsformulier in het werkgeversportaal.
Aan de rechterkant van het formulier zit een knop ‘opslaan’ om de ingevulde gegevens op een formulier inclusief werknemers op te slaan. En een knop ‘openen’ om eerdere bewaarde gegevens te openen. Daarna kan de werkgever gegevens aanpassen, van werknemers, van werkobjecten, etc. Als een werkgever dan het formulier instuurt wordt dat een nieuwe melding voor die dag (want eerder ingestuurde formulieren/meldingen kan een werkgever niet meer aanpassen, die zijn ingestuurd).

Lees ook: Kamerbrief over invoering uniforme wachttijd in regeling onwerkbaar weer.
Lees ook : https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2019/12/13/regeling-onwerkbaar-weer

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer    
Directie

Exportpotentie

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl