U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details

Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. Ondernemers die om deze reden in de problemen komen, worden ondersteund met een pakket aan maatregelen. Deze worden hieronder toegelicht.

Lees ook: Coronacrisis - uitstel van betaling bij de douane.

Wettelijke termijnen

  • De douane zorgt voor maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen, zoals voor het indienen van aanvullende douaneaangiften (maandaangifte).
  • De douane adviseert bedrijven om bezwaren en verzoeken om teruggaaf pro-forma in te dienen. Bij overschrijding van de wettelijke termijn houdt men rekening met de omstandigheden.
  • De douane beschouwt het niet voldoen aan wettelijke termijnen voor douanevervoer als gevolg van coronamaatregelen als een verschoonbare termijnoverschrijding.

Vergunningen

  • De douane zorgt voor maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de solvabiliteitseisen van een AEO-vergunning, de toelating douanevertegenwoordiger of de vermindering dan wel ontheffing van de zekerheidsstelling op grond van een DWU-vergunning doorlopende zekerheid.
  • De termijn voor lopende vergunningaanvragen die in verband met het coronavirus niet goed kunnen worden afgerond, wordt geschorst. Heeft uw bedrijf de vergunning elektronisch aangevraagd, dan verzoekt de douane u om zelf uitstel van behandeling aan te vragen. In het EU Trader Portal doet u dat via de knop 'Aanpassingen en termijn voorstellen'. In het EU Customs Trader Portal (voor AEO-aanvragen) doet u dat via de knop 'Verzoek om aanpassing'. De douane zorgt voor maatwerk voor bedrijven die snel een vergunning nodig hebben.
  • Op het terrein van accijns zorgt de Douane voor maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de denatureringseisen voor alcohol die is bestemd voor medische desinfectiemiddelen.

Wilt u een beroep doen op 1 of meer van deze maatregelen?

  • Dan kunt u contact opnemen met het bedrijvencontactpunt in uw regio. De douane zal de situatie van elk bedrijf afzonderlijk beoordelen, en kan hiervoor vragen om nadere informatie. Uw bedrijf zal moeten aantonen dat het problemen ondervindt als gevolg van de coronacrisis. De douane zal samen met uw bedrijf werken aan een goede oplossing binnen de geldende regelgeving.

Boetes

  • De douane gaat coulant om met bedrijven die niet tijdig voldoen aan douaneverplichtingen als gevolg van de coronacrisis. Als er geen andere reden is om te spreken van een overtreding dan wel misdrijf en of opzet/grove schuld, legt de douane geen boete op.
Bron: douane

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

We zijn er bijna ..

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl