U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Vanwege de internationale veiligheid gelden strenge regels voor de export en doorvoer van militaire en dual-use goederen. Deze zijn gebaseerd op de Europese dual-use verordening. Bij deze verordening zit een uitgebreide lijst met gespecificeerde goederen. Deze lijst wordt jaarlijks herzien. De meeste regels voor het Nederlandse exportcontrolebeleid zijn internationaal afgestemd.

Bedrijven die deze 'strategische goederen' doorvoeren of exporteren, moeten voldoen aan strenge voorwaarden. Zij hebben een meldplicht of moeten een vergunning aanvragen. Voor export naar landen buiten de EU en voor de overdracht binnen Europa van sommige gevoelige dual-use goederen, is een exportvergunning nodig. Soms vallen ook relatief eenvoudige en 'onschuldige' goederen toch onder dual use regels.

Toelichting dual-use goederen
Dual-use goederen zijn goederen, software en technologie die gewoonlijk worden gebruikt voor civiele doeleinden, maar die militaire toepassingen kunnen hebben of kunnen bijdragen aan de productie van massavernietigingswapens. Dit zijn bijvoorbeeld kernwapens, chemische strijdgassen of biologische wapens en hun overbrengingsmiddelen.

Goederenlijst dual-use goederen
Voor de exportcontroles gebruikt de Nederlandse overheid de Europese lijst voor dual-use goederen. Deze is opgenomen als bijlage I in de dual-useverordening (428/2009). Als bedrijven goederen willen exporteren die op de lijst staan, moeten zij daarvoor een vergunning aanvragen.

Herziene dual-use goederenlijst
Op 30 december 2019 is de nieuwe bijlage I bij de dual-use verordening van kracht geworden. De nieuwe bijlage is gepubliceerd als Verordening 2019/2199:

• Nederlandse versie: Publicatieblad L 338 van 30-12-2019.
• English version: COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 2019/2199.
• Een beknopt overzicht van de wijzigingen t.o.v. de eerdere versie vindt u hier.

Meer informatie
Op Rijksoverheid.nl vindt u informatie over het Nederlandse beleid ten aanzien van Dual use goederen, militaire goederen en het beleid m.b.t. sancties https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/exportcontrole-strategische-goederen . Hier vindt u o.a. het handboek strategische goederen en de meest actuele lijst militaire en dual-use goederen.

Meer informatie over het EU beleid ten aanzien van dual-use goederen vindt u op de site van de Europese Commissie.

De Europese Commissie heeft een hulpmiddel gepubliceerd voor ondernemers die met exportcontrole te maken hebben. Deze correlatietabel legt een relatie tussen de Gecombineerde Nomenclatuur en de Strategische Goederencodes die in de Verordening gebruikt worden. Die vindt u onderaan, op bovengenoemde site van de EU.

Informatie aanvragen vergunning
Voor praktische informatie en vragen over het aanvragen van een vergunning kunt u terecht bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer van Belastingdienst/Douane. Telefoonnummer: 088 - 151 21 22.

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma / Directie         

Wereld te winnen

> Lees meer.