U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
In 2021 meer halen uit het Techniekpact
In een brief aan de leden van de vaste Tweede Kamer commissie voor Economische Zaken en Klimaat pleiten ondernemersorganisaties waaronder Koninklijke Metaalunie voor een versterking van het Techniekpact. Dit moet onder andere leiden tot meer diversiteit in de techniekopleidingen en duurzame investeringen in techniek en technologie in het funderend onderwijs.

“Het Techniekpact is belangrijk omdat het samenhang brengt en mensen bij elkaar brengt rondom het thema van instroom en belang van technische opleidingen. De fase van alleen urgentiebesef aanjagen ligt achter ons. Dat succes is binnen. Het gaat nu om focus leggen op die zaken, die het verschil kunnen maken of waar we uitgekiende arrangementen nodig hebben”, licht Anne Marie Heij, beleidssecretaris onderwijs Metaalunie, toe. “Dat we een belangrijke groep jonge mensen, meisjes en allochtone jongeren, onvoldoende bereiken is aan beide kanten jammer. Er is veel te vinden in onze bedrijven voor uitdagend en fijn werk en onze bedrijven kunnen diversiteit ook als impuls benutten.”

De afgelopen jaren hebben overheid, scholen en bedrijven met elkaar geïnvesteerd in het Techniekpact zo schrijven de werkgeversorganisaties in de brief. En met een reden: goed technisch onderwijs en voldoende technische vakmensen met de juiste skills zijn gewenst en essentieel voor een sterke economische positie van ons land. Toch zijn veel van de knelpunten die al in 2013 zijn geïdentificeerd nog steeds actueel: de instroom in het technisch onderwijs is iets hoger dan in 2013, maar nog steeds te laag. Het aandeel meisjes/vrouwen en mensen met een migratieachtergrond in technisch onderwijs en in technische banen blijft laag, de aantrekkelijkheid van het technisch beroepsonderwijs is onvoldoende. Tegelijk groeit de vraag naar technisch opgeleiden sterk, ook buiten de technische sectoren. Dat baart de werkgevers zorgen.

Naast de focuspunten gaan de werkgeversorganisaties ervan uit dat de bbl nog belangrijker wordt bij het opleiden van jonge mensen en in de begeleiding van werk naar werk. ‘Om het voor bedrijven mogelijk te maken hierin te blijven voorzien is het essentieel dat de subsidie praktijkleren niet fluctueert, maar vastgezet wordt op het bedrag van €2700,- per student/bedrijf per jaar. Op die manier weten bedrijven waar ze op kunnen rekenen voor een leerroute die een gemiddeld bedrijf €14.000,- per jaar kost. Dat houdt in dat deze subsidiepot mee moet kunnen groeien met het aantal bbl-studenten. Dat leidt tot zekerheid en bestendigheid van deze opleidingsroute’, aldus de brief.

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma / Directie         

Wereld te winnen

> Lees meer.