U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
De regeldruk voor ondernemers is deze kabinetsperiode met tenminste 1,15 miljard per jaar gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van MKB-Nederland, wat de afgelopen week de publiciteit haalde.

Ondanks alle pogingen om de regeldruk terug te dringen en kleine succesjes die hier en daar worden geboekt, lukt het nog niet om de onderliggende trend te keren. Daarom moet het roer om en moet de aanpak van de regeldruk een prioriteit zijn voor het volgende kabinet.

Bij regeldruk gaat om het om verschillende zaken. Het gaat niet alleen om de gigantische kosten, het is ook de stapeling van steeds complexere regels, die ondernemers de voet dwars zet. Elk belang, hoe klein of groot ook, wordt in regels gevat en gestuurd. Je hebt als het ware recht op je ‘eigen’ regel. En last, but not least, het gaat er ook om dat al die regels een beknellend gevoel geven.

Regeldruk is al jaren een onderwerp wat de gemoederen bezig houdt. De aanpak in Nederland was vooruitstrevend en er zijn stappen gezet. Langzaam is het onderwerp naar de achtergrond verdwenen en gaat de regeldruk stap voor stap weer omhoog. Bij beleidsmakers staat het niet meer bovenaan de agenda. Je kan je afvragen of het nog de moeite waard is om je tegen regeldruk te verzetten, het is toch niet te stoppen. Mijn antwoord zou dan zijn: zonder voortdurend aandacht te vragen voor regeldruk zou de situatie nog veel erger zijn. Daarom is het goed dat de Strategische Commissie Betere Regelgeving Bedrijven, en ook de MKB-toets, aandacht vraagt voor regeldruk. En dan vooral proportioneel voor het mkb. Toch wordt deze toets nog niet optimaal gebruikt. Het zou nog meer effect kunnen sorteren als de toets consequent wordt ingezet en nageleefd.

Gelukkig krijgt regeldruk wel veel aandacht bij de begrotingsbehandeling van het coördinerende ministerie van EZK. Verschillende fracties hebben een reeks aan moties ingediend. Een heel belangrijke is die van de VVD, die vraagt om een onderzoek naar een one in, one out beleid. Deze motie kan de opmaat zijn naar een steviger regeldrukbeleid onder een nieuw kabinet. Verder roept een motie van de PVV de regering op om snel met MKB-Nederland en de VNG tot merkbare verlaging van regeldruk te komen voor het mkb. Dit zijn stappen in de goede richting. Wij steunen deze moties van harte en hopen dat ze de opmaat zijn naar minder regeldruk, want dat maakt ondernemen voor onze maakbedrijven aantrekkelijker. Ons motto is, een ondernemer moet druk zijn met ondernemen en niet met regels!

Jos Kleiboer
Directeur Beleid

 

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma / Directie         

Wereld te winnen

> Lees meer.