U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
‘Visie op de toekomst van de industrie ín Nederland’ mist nog belangrijke accenten
Koninklijke Metaalunie is het in grote lijnen eens met de ‘Visie op de toekomst van de industrie in Nederland’ die staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) namens EZK-minister Eric Wiebes aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. “Toch zijn er nog wel een paar belangrijke accenten te benoemen en is de visie op sommige punten niet concreet genoeg”, reageert Peter van der Mars, beleidssecretaris Metaalunie. “In onze binnenkort te verschijnen Metaalunie IndustrieVisie zal Metaalunie wat van die accenten aanreiken.”

Samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen gaat het kabinet gericht inzetten op groei van de Nederlandse (maak)industrie, zo schrijft Keizer aan de Tweede Kamer. Door extra te investeren in sleuteltechnologieën en in groeimarkten als Life Sciences & Health (inclusief medische technologie), High Tech/ICT (halfgeleiders, fotonica, quantum, AI) en defensie & ruimtevaart-gerelateerde technologie en industrie. Maar ook door het verder stimuleren van digitalisering binnen de industrie (Smart Industry), het opleiden en ontwikkelen van personeel, verduurzaming, hergebruik van grondstoffen (circulaire maakindustrie), het verbeteren van vestigingsvoorwaarden, regionale én Europese samenwerking.

Om een rol te blijven spelen op de wereldmarkt zal de industrie vooral innovatief en hoogproductief moeten zijn, meent Van der Mars. “De industrie moet inspelen op de twee dominante trends van dit moment: verduurzaming en digitalisering. De industrie moet concurreren op de wereldmarkt. Dit vereist een internationaal concurrerend investeringsklimaat, waardoor Nederland een aantrekkelijke locatie is om te innoveren én om te produceren, voor het mkb en voor grote bedrijven”, zegt hij. “Stimulering van productie-innovatie is hard nodig om de hele toelever-piramide en vooral de mkb-bedrijven daarin richting die hoogproductieve status te brengen”, volgens van der Mars.

Keijzer schrijft in de begeleidende Kamerbrief dat ‘publieke en private partijen de in de visie geschetste groeiopgave samen aangaan. Groei van het aandeel industrie in onze economie is geen doel op zich, maar een middel om ervoor te zorgen dat Nederland ook in de toekomst mondiaal kan blijven concurreren en minder afhankelijk is van andere landen. Het is bovendien een reële ambitie, omdat we al een innovatieve industrie hebben die bereid is om nóg slimmer te worden en omdat we beschikken over een goed opgeleide beroepsbevolking’.

De wereld waarin de industrie opereert staat bepaald niet stil voegt Van der Mars daaraan toe. “Het aantal landen dat een hoogwaardige industrie heeft, blijft toenemen. De geopolitieke omgeving is sterk aan het veranderen, waarbij de decennialange gestage ontwikkeling naar meer economische vrijheid en minder handelsbelemmeringen tot stilstand is gekomen. Er ontstaat een harde strijd om technologie en kennis en protectionisme steekt wereldwijd steeds meer de kop op.”

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma     
Directie
Positief signaal

> Lees meer.