U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Veel vragen over corona testen, testcapaciteit snel omhoog
Metaalunieleden hebben in toenemende mate te maken met een verminderde inzet van personeel vanwege corona. Niet eens zozeer omdat de medewerkers zelf ziek zijn geworden, maar bijvoorbeeld omdat ze in afwachting zijn van het laten afnemen van een coronatest en daarna moeten wachten op de uitslag. In het MKB-metaal is thuiswerken geen optie voor de werkvloer en daarom is het van cruciaal belang dat er op grote schaal kan worden getest en medewerkers snel de uitslag krijgen. Dan pas kan de productie adequaat ingepland worden en komt de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar.

Er zijn verschillende partijen die deze (snel)testen al dan niet op commerciële basis aanbieden. Voor Metaalunie is het lastig te beoordelen in welke mate deze testen betrouwbaar zijn. Dat maakt het geven van een landelijk dekkend beeld van betrouwbare testlocaties moeilijk. Ook zijn er grote prijsverschillen tussen de verschillende commerciële testen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van deze commerciële tests. De IGJ kan ingrijpen als testen niet volgens wet- en regelgeving op de markt zijn gekomen of worden toegepast.

Het vergroten van de testcapaciteit, en sneltesten op het coronavirus, helpen het virus beter te bestrijden en het economisch verkeer op gang te houden. Metaalunie heeft samen met MKB-Nederland er bij de overheid op aangedrongen meer testcapaciteit te realiseren. Dit heeft ertoe geleid dat de overheid daarom sneltesten zoveel mogelijk gaat inzetten, zodra dit veilig kan. Om de overheid daarbij te helpen hebben MKB-Nederland en VNO-NCW met een consortium van bedrijven een plan gemaakt om op een aantal plaatsen in Nederland snelteststraten te realiseren. Het leger helpt met de bemensing van de sneltestlocaties in de opstartfase. Na bezoek aan zo’n locatie weten mensen uiterlijk binnen enkele uren of ze met het COVID-19 virus zijn besmet.

De eerste zeven snelteststraten komen op dezelfde locaties als de nieuwe XL-teststraten van de GGD-en, die de bestaande PCR-testen afnemen. Na de start op belangrijke knooppunten in het land moeten er in elk geval op nog ongeveer 25 locaties speciale snelteststraten komen. Mogelijk wordt de sneltestinfrastructuur in een later stadium nog fijnmaziger en flexibeler inzetbaar door het hele land. De ambitie is om straks per maand tenminste 1 miljoen mensen een sneltest te laten ondergaan en daarna snel verder op te schalen. Dat aantal komt boven op de bestaande PCR-testen die door de GGD-en worden afgenomen. Het ministerie van VWS bepaalt het testbeleid. Dat wil zeggen: voor wie de testen worden ingezet.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over testen op onze coronapagina onder het kopje 'Testen en quarantaine'
of kijk op de coronatest-pagina.

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

We zijn er bijna ..

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl