U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Het Corona virus blijft het maatschappelijk leven domineren. Aan het begin van de zomer leek de rust even weer te keren, maar dat was van korte duur. Doordat de gezondheidseffecten momenteel beheersbaar lijken, richt de aandacht zich meer op de economische gevolgen. Een onderwerp dat daarbij meer aandacht moet krijgen, is het gevolg van het testen van mogelijk besmette mensen. De testcapaciteit staat onder druk en wachttijden lopen op. Dit levert voor ondernemers problemen op. Want werknemers die zich moeten laten testen zijn meerdere dagen afwezig en als ze in quarantaine moeten zijn ze nog langer afwezig. En dat allemaal voor rekening van de werkgever.

Daarom moet als eerste de testcapaciteit die wordt ingezet via de GGD’en snel omhoog. Als dat niet kan, dan moet worden gekeken naar andere testinstanties en testmethodes, die inmiddels commercieel worden aangeboden. Want dagenlang wachten op een test en vervolgens op de uitslag kost ondernemers geld en productiviteit.

Ook het in quarantaine gaan kost de werkgever geld. Het risico van quarantaine moet niet zomaar bij de werkgever worden neergelegd, maar gewoon goed worden geregeld. Nog afgezien van de organisatorische problematiek met druk op andere werknemers om het verzuim op te vangen, hakt een afwezigheid van vijf tot tien werkdagen er bij het MKB-metaal hard in. Die afwezigheid moet namelijk gewoon doorbetaald worden. Leden benaderen ons met de opmerking dat hierdoor hun verzuimkosten meer dan verdubbeld zijn.

Als een werknemer vanwege het coronavirus verplicht in quarantaine moet, moeten de loonkosten voor de werkgever vergoed worden. Een oplossing zou kunnen zijn om een regeling te introduceren, zoals dat bij het zwangerschapsverlof is geregeld. Want het zal duidelijk zijn dat veel activiteiten in het MKB-metaal niet thuis gedaan kunnen worden.

Wanneer een werkneemster met bevallingsverlof gaat, neemt het UWV de loonbetaling over. We vinden dit met z’n allen redelijk, omdat het verzuim van de werkneemster niet ten koste van de individuele werkgever hoeft te gaan. We lossen dit op door de gemeenschappelijke pot van de ziektewet ww. Zoiets zouden we ook moeten doen voor verzuim bij corona, waarbij geen sprake is van ziekte. We moeten het immers samen oplossen!

Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

 

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma     
Directie

Quarantaine vergoeden

> Lees meer.