U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Volgens de Kamerbrief gaat de NOW 3.0 er in hoofdlijnen als volgt uitzien:

  • De NOW 3.0 kan waarschijnlijk vanaf 16 november 2020 aangevraagd worden. Het eerste tijdvak loopt van oktober tot december 2020. Het tweede tijdvak loopt van januari tot maart 2021 en het derde tijdvak van april tot juni 2021.
  • De werkgever kiest per tijdvak of hij een aanvraag indient. De definitieve subsidievaststelling vindt plaats in de zomer van 2021 nadat alle tijdvakken zijn verlopen.
  • Het maximale percentage van de loonkosten dat de werkgever vergoed kan krijgen, daalt in het eerste tijdvak naar 80%. (NOW 2.0: 90%). Het kabinet investeert dit verschil van 10% in scholing en van-werk-naar-werk-trajecten. De maximale tegemoetkoming daalt vervolgens naar 70% van de loonkosten in het tweede tijdvak en 60% in het derde tijdvak.
  • De minimale vereiste omzetdaling blijft in het eerste tijdvak 20%. Voor de twee tijdvakken in 2021 gaat het vereiste minimumpercentage omzetdaling omhoog naar 30%. 
  • In het eerste tijdvak mag de loonsom 10% dalen (bijvoorbeeld natuurlijk verloop of ontslag ) zonder dat dit tot een subsidieverlaging leidt. In het tweede tijdvak mag de loonsom 15% dalen en in het derde tijdvak 20%. 
  • De sanctie op bedrijfseconomisch ontslag tijdens de subsidieperiode vervalt.
  • De eerste twee tijdvakken blijft het te vergoeden loon per werknemer maximaal tweemaal het maximumdagloon. In het derde tijdvak is dit eenmaal het maximumdagloon.
  • De opslag voor werkgeverslasten blijft 40%
  • Het voorschot blijft 80% van het subsidiebedrag.

De inspanningsplicht voor scholing en het verbod op het uitkeren van dividend en bonussen blijven bestaan.

 

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma     
Directie

Quarantaine vergoeden

> Lees meer.