U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Metaalunie blij met verlenging NOW
Koninklijke Metaalunie is blij dat het kabinet naar haar pleidooi heeft geluisterd om de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud, NOW, te verlengen. “Metaalunie heeft altijd gepleit voor een nieuw NOW 3 pakket na NOW 2, omdat de maakindustrie niet vanaf het begin, maar juist wat later in het jaar, en ook volgend jaar, de gevolgen van de coronacrisis gaat merken”, zegt Jos Kleiboer, directeur Beleid Metaalunie.

Het kabinet verlengt de NOW-regeling per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%. Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. De tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Samen met de maatregelen om uitgestelde belastingen niet direct terug te hoeven betalen, zorgt dat voor ruimte bij de ondernemers vindt Kleiboer. “Wel hoopt Metaalunie dat bij het toepassen van de regelingen goed gekeken wordt naar de gevolgen voor bedrijven. Wij merken dat sommige regels erg stringent worden toegepast en dat daardoor bedrijven soms tussen wal en schip vallen. Dat geldt bijvoorbeeld voor toeleveranciers aan de evenementenbranche”, aldus Kleiboer.

Ook ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat met het derde noodpakket er een goede basis ligt voor de komende maanden. MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof deelt een dikke pluim uit voor dit kabinet. 'Zo is het goed dat ondernemers de uitgestelde belastingen niet direct terug hoeven te betalen en deze kunnen uitsmeren over een periode tot 24 maanden. Dat geeft ondernemers ruimte om geld tijdens de crisis in het bedrijf te houden.'

Verder zijn afspraken gemaakt voor een time-out-regeling voor ondernemers die buiten hun schuld moeten stoppen, zodat zij niet in de schuldsanering komen. Ook een hogere vergoeding voor de vaste lasten (TVL) en de nieuwe investeringskorting zullen veel mkb’ers helpen met zaken als reshoring en de broodnodige investeringen. 'Allemaal belangrijke stappen om met succes door de crisis te komen en hier hebben we steeds op aangedrongen vanuit het mkb', aldus Vonhof. Het verdwijnen van de ontslagboete in de NOW 3.0 zal ervoor zorgen dat ondernemers en medewerkers beter afspraken kunnen maken over de noodzakelijke herstructurering van bedrijven, meent de MKB-voorzitter. 
Blog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

In slechte tijden goede daden


Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl