U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Vanaf 1 maart 2020 moeten werkgevers en zelfstandigen uit de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland die in Nederland een dienst verrichten of werknemers detacheren dat voor aanvang melden via een online portaal.

Het bedrijf in Nederland dat de dienst ontvangt heeft de plicht de melding te controleren. Het bedrijf moet controleren of de melding is gedaan en of de melding tijdig is gedaan en de juiste informatie bevat. Zowel de dienstverrichter als de dienstontvanger riskeren een boete van € 12.000 als de melding niet is gedaan of fouten bevat.

Wanneer u zelf in de EU en genoemde landen werk verricht, houdt u er dan rekening mee dat er vergelijkbare regels voor u gelden. Wilt u hierover meer weten, kijk dan op de pagina regelgeving bij werk in de EU.

Meldingsplicht vanaf 1 maart
U bent vanaf 1 maart 2020 verplicht uw nieuwe diensten te melden. U kunt uw diensten die op of na 1 maart beginnen vanaf 10 februari 2020 te melden. Gegevens die zijn ingevoerd worden ontvangen door de Inspectie SZW, de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst. Handhaving van de meldingsplicht vindt plaats vanaf 1 maart 2020. > Lees meer op de website van SZW.

Herziening Detacheringsrichtlijn: vanaf 30 juli 2020 nieuwe regels
Vanaf 30 juli 2020 hebben gedetacheerde werknemers onder meer recht op een gelijke beloning voor gelijke arbeid in het werkland. EU-lidstaten hebben twee jaar de tijd gehad de herziening van de Detacheringsrichtlijn te implementeren, waaronder de equal pay for equal work regels.

De detacheringsrichtlijn coördineert welke regels EU-lidstaten moeten vastleggen ter bescherming van transnationale werknemers die in hun land gedetacheerd zijn. Met de onderhavige herziening worden onder meer de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • De uitzendende werkgever moet een beloning betalen aan de gedetacheerde werknemer die (onder aan de streep) gelijk is aan de beloning die een werknemer in het werkland voor gelijke werkzaamheden krijgt. Gedetacheerde werknemers zullen recht hebben op alle onder het recht van het werkland verplichte beloningselementen, waaronder (ook) op basis van een eventueel toepasselijke cao (equal pay).
  • De beperkte set regels van het toepasselijk arbeidsrecht van het werkland geldt vanaf 30 juli 2020 enkel nog maar gedurende de eerste 12 maanden van de detachering, eventueel te verlengen met maximaal 6 maanden. Voorheen gold deze maximering in tijd niet. Detacheringen die vanaf 30 juli 2020 langer duren of die gedurende de detachering voor een langere termijn worden verlengd, worden na die periode van 12 of 18 maanden beheerst door het volledige dwingende arbeidsrecht van het werkland, met uitzondering van het ontslagrecht en aanvullende bedrijfspensioenregelingen.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Team Sociaaljuridisch Advies via sj@metaalunie.nl of telefoonnummer 030 – 605 33 44.

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer    
Directie

Lichtpuntjes

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl