U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Verhoging subsidie Praktijkleren ook voor metaalsector beschikbaar
De metaalsector is een van de sectoren die in aanmerking komt voor een verhoging van de subsidie Praktijkleren. Dit blijkt uit een brief die de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De minister geeft hier mee vervolg aan haar eerdere besluit om de subsidieregeling een extra impuls te geven.

Eerder was al door Koninklijke Metaalunie, door middel van een door SEO uitgevoerd onderzoek, aangetoond dat de bbl in het MKB-metaal het meest succesvol is. “Daar tegenover staan wel intensieve investeringen van onze bedrijven, financieel en organisatorisch”, reageert Anne Marie Heij, beleidssecretaris Onderwijs van Metaalunie. “Dat daar nog wat meer overheidsmiddelen tegenover gezet worden is prettig. Helaas moeten we die wel delen met veel andere sectoren, dus de spoeling blijft dun.”

Al op 15 mei besloot Van Engelshoven om de subsidieregeling Praktijkleren in zowel 2020-2021 als 2021-2022 een extra impuls te geven van 10,6 miljoen euro boven op het totale budget van ongeveer € 200 miljoen. Daarmee beoogt zij werkgevers te stimuleren om bbl-plekken (leerbanen) aan te bieden. Nu is dus bekend welke sectoren voor de verhoging in aanmerking komen. Daar kunnen de leerbedrijven uit de metaalsector van profiteren.

Criteria
De minister noemt drie criteria: de arbeidsmarktperspectieven voor mbo’ers moeten goed zijn, de sector is conjunctuurgevoelig of er komen veel contactberoepen voor, en de sector wordt voornamelijk privaat gefinancierd. Landbouw, horeca en recreatie vallen buiten de selectie omdat voor deze sectoren al eerder 10,6 miljoen euro beschikbaar werd gesteld. Het MKB-metaal valt onder het criterium dat de arbeidsmarktperspectieven goed zijn.

De gewijzigde regeling wordt begin 2021 gepubliceerd. Werkgevers ontvangen de extra subsidie boven op het bedrag waarop zij op grond van de huidige subsidieregeling Praktijkleren al aanspraak kunnen maken. De wijziging van de regeling wordt begin 2021 gepubliceerd en geldt dan met terugwerkende kracht ook voor het afgelopen schooljaar.

Kamerbrief over impuls regeling praktijkleren voor leerbedrijven.

 

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma     
Directie

Ontspanning

> Lees meer.