U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Aan het begin van de zomerperiode zijn de meeste maatregelen in verband met Corona door het kabinet afgebouwd. Dat betekent dat we met spanning gaan volgen of er wel of geen zogenaamde tweede golf aankomt. Hiermee wordt meestal geduid op een tweede golf van besmettingen met het virus, maar uit de regelmatige enquête die wij gedurende de afgelopen maanden hebben gehouden zien we dat er nog een andere tweede golf bestaat. Hiermee doelen we dan op de effecten op de bedrijven in de maakindustrie die door hun positie in de keten met enige vertraging getroffen worden door de effecten van de crisis. De economische gevolgen voor het MKB-metaal beginnen zich nu volop te openbaren en dat betekent dat aandacht hiervoor noodzakelijk is.

De hoofdconclusie van ons onderzoek is dat de omzetdaling, die zich in het tweede kwartaal manifesteerde, een langdurig karakter lijkt te krijgen op een niveau dat gemiddeld 22% lager ligt dan vorig jaar. Wel neemt het aantal ondernemers dat problemen ondervindt van de coronacrisis in de afgelopen maand heel voorzichtig af. Exporterende bedrijven hebben het duidelijk zwaarder dan bedrijven die hun producten alleen op de Nederlandse markt afzetten.

De afnemende orderportefeuille wordt als het grootste probleem ervaren. Naarmate de vraaguitval langer aanhoudt, gaat ook de liquiditeitspositie een grotere rol spelen. Veel bedrijven geven aan gebruik te maken van de geboden steunmaatregelen. Hierdoor neemt het vertrouwen van ondernemers om ‘Corona’ te overleven gelukkig weer langzaam toe.

Om dit vertrouwen ook waar te kunnen maken pleit Metaalunie voor ondersteuning van de maakindustrie om door deze crisis heen te komen, door
  • het opzetten van een derde ondersteuningspakket, met name gericht op de sectoren waar de hardste klappen nog moeten vallen, zoals in de maakindustrie. Een toegankelijke deeltijd-WW om de terugloop in orders op te vangen, zou hier deel van moeten uitmaken.
  • het voorbereiden van een investeringsagenda voor de maakindustrie voor 2021. In deze agenda moet procesinnovatie een prominente plaats krijgen, omdat arbeidsproductiviteitsstijging dé manier is om concurrerend in Nederland te blijven produceren. 

Wij verbinden dit derde steunpakket graag met onze sectorale inspanningen voor behoud en opleiding van onze vakmensen. Door een extra investering vanuit ons opleidingsfonds OOM is inmiddels voor 7 miljoen euro extra geïnvesteerd in scholing van BBL leerlingen en een aanbod voor online leren.

Op deze manier kunnen we niet alleen een tweede golf opvangen maar komen we ook sterker uit de crisis.

Jos Kleiboer
Directeur Beleid

 

Misschien interessant voor uBlog

Blog


Jos Kleiboer
Directie

Tweede golf

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl