U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Omzet MKB-metaal 22% lager dan jaar geleden
Afnemende liquiditeitspositie wordt steeds groter probleem

Koninklijke Metaalunie geeft met het vijfde onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor het MKB-metaal inzicht in de gevolgen van het coronavirus voor de metaalsector. 

Aantal bedrijven dat problemen ondervindt daalt voorzichtig
Het aantal ondernemers dat problemen ondervindt van de coronacrisis is in de afgelopen maand heel voorzichtig iets afgenomen. Het aandeel bedrijven dat geen grote gevolgen ondervindt is in drie maanden tijd gestaag toegenomen van 14% in week 13 naar 23% nu.

Van de exporterende bedrijven geeft 84% aan problemen te ondervinden door de crisis, terwijl dat bij bedrijven die alleen op de Nederlandse markt afzetten 68% is. 

Grootste problemen
Door steeds meer bedrijven wordt de afnemende orderportefeuille als een probleem ervaren. Op dit moment heeft bijna 80% van de bedrijven daarmee te maken. Voor de komende maand neemt dit aandeel verder toe. Een ander probleem dat groter wordt naarmate de vraaguitval langer aanhoudt, is de liquiditeitskrapte. Nu ervaart 40% van de respondenten de afnemende liquiditeitspositie als een probleem, maar de komende maand neemt dit voor veel bedrijven sterk toe. Een maand geleden was dit nog 28%.Afnemende liquiditeitspositie
Op de vraag of bedrijven binnen nu en een jaar liquiditeitsproblemen verwachten, antwoord 68% van de bedrijven dat zij dit niet verwachten. Een maand geleden was dit nog 62%, een duidelijke verbetering. Een kwart van de bedrijven verwacht binnen een halfjaar liquiditeitsproblemen te krijgen, terwijl een derde deel van de bedrijven dit binnen een jaar verwacht.Welke maatregelen zijn en worden genomen

De belangrijkste maatregel waar bedrijven gebruik van maken blijft de loonkostensubsidie NOW. 60% van de bedrijven heeft van de NOW 1 subsidie gebruikgemaakt. 56% van de respon-denten verwacht gebruik te gaan maken van NOW 2. Twee andere maatregelen die veel worden genomen zijn de afbouw van de flexibele schil en het uitstel van betaling van belastingen. 

Ontwikkeling omzet Q2 en Q3
Net als in de vorige editie is de respondenten gevraagd hoe de omzet zich in het tweede kwartaal heeft ontwikkeld en wat men van het derde kwartaal verwacht. Bij 69% van de respondenten is de omzet in het tweede kwartaal afgenomen, terwijl deze bij 10% is toegenomen. De gemiddelde afname van de omzet bij de bedrijven die met een omzet-afname te maken hebben is 29%. Bij de bedrijven waarbij de omzet is toegenomen is de toename gemiddeld 19% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Voor de gehele groep bedrijven geldt een gemiddelde afname van de omzet in het tweede kwartaal met 22% ten opzichte van het tweede kwartaal in 2019.

Voor het derde kwartaal verwachten net iets meer bedrijven een afname van de omzet in vergelijking met het derde kwartaal van 2019. Het gewogen gemiddelde van plussen en minnen resulteert in een verwachte afname van eveneens 22%. Daarom wordt een stabilisatie verwacht ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020.


Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog

Adriaan Vonk / Directie      

Een vacature is geen sinecure

Lees meer.