U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Tijdelijk beleid over betaling pensioenpremies
Update 30 april

De regering heeft inmiddels de NOW-maatregelen bekendgemaakt voor de subsidie van de loonkosten waarin een opslag voor o.a. de pensioenpremies is opgenomen. Het pensioenfonds PMT wil ondernemers die door de coronacrisis in acute liquiditeitsproblemen zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen bij het betalen van de pensioenpremies.

Tijdelijke maatregelen voor de betaling pensioenpremies
Half mei ontvangt u de tweede combinota van 2020. De betaaltermijn van deze nota is 30 dagen dus tot 15 juni 2020. PMT begrijpt heel goed waar werkgevers momenteel mee te kampen kunnen krijgen en biedt tijdelijk de volgende mogelijkheden aan als de combinota van het tweede kwartaal nog niet kan worden voldaan: 

  • Geen rente en geen boete bij een te late betaling van de combinota of een betalingsregeling.
  • Als betaling voor 15 juni 2020 niet mogelijk is kunt u een beroep doen op een betalingsregeling. Zie hiervoor de website van PMT.

Let op: Tijdige melding van betalingsonmacht bij een BV in verband met voorkomen bestuurdersaansprakelijkheid *.

Binnen 15 dagen na de uiterste betaaldata (dus voor de tweede combinota uiterlijk 29 juni 2020) dient de bestuurder als deze de afdracht van de pensioenpremie niet kan betalen bij PMT hiertoe de melding van betalingsonmacht te doen. Dit kan via het formulier van de Belastingdienst. U kunt de betalingsonmacht melden via het daarvoor vereiste formulier.


*bestuurdersaansprakelijkheid
Als op de juiste manier melding van betalingsonmacht is gedaan, kan de bestuurder (in geval faillissement) alleen aansprakelijk worden gesteld voor het niet betalen van pensioenpremies als dit het gevolg is van aan de bestuurder te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur in de periode van drie jaren, voorafgaand aan het tijdstip van mededeling.

Als de melding van betalingsonmacht niet (tijdig) is gemeld, wordt kennelijk onbehoorlijk bestuur altijd aanwezig geacht. De bestuurder kan dan dit bewijsvermoeden alleen weerleggen als hij aannemelijk maakt dat het niet aan hem te wijten is dat de juiste melding niet is gedaan.

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

We zijn er bijna ..

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl