U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
De hoofdregel voor de vergoeding van de reiskosten woon/werkverkeer is dat u per feitelijk gereden kilometer maximaal € 0,19 onbelast mag vergoeden binnen de gerichte vrijstelling van de WKR. Op dagen dat een medewerker dus niet naar het werk reist (bijvoorbeeld door verlof, ziekte, thuiswerk) kunt u dus geen gerichte vrijstelling geven ter grootte van de € 0,19.

Omdat het dagelijks bijhouden of de medewerker wel of niet naar het werk reist administratief ongewenst is, heeft de staatssecretaris een paar jaar geleden goedgekeurd dat werkgevers onder voorwaarden een vaste onbelaste reiskostenvergoeding mogen geven voor het woon/werkverkeer. Veel werkgevers passen dit toe. Een van deze voorwaarden is dat de reisafstand van een werknemer niet wijzigt in de loop van het kalenderjaar. Omdat de maatregelen rondom de coronacrisis voor veel werknemers leiden tot een verandering van hun reispatroon zou het continueren van een vaste onbelaste reiskostenvergoeding binnen de gerichte vrijstelling van de WKR fiscaal tot problemen kunnen leiden.

De staatssecretaris vindt dit ongewenst en heeft daarom goedgekeurd dat vanaf 12 maart 2020 de werkgever geen gevolgen hoeft te verbinden aan een wijziging in het reispatroon van de werknemer. Indien gewenst kan de eerder overeengekomen maandelijkse vaste reiskostenvergoeding dus ook ingeval van verplicht thuiswerken onbelast gecontinueerd worden en als gerichte vrijstelling binnen de WKR worden aangemerkt.
Of u de reiskostenvergoeding desgewenst kan stopzetten is afhankelijk van de volgende punten:
Het uitgangspunt bij het al dan niet stopzetten van de reiskostenvergoeding bij langdurige afwezigheid is altijd de afspraak die hierover tussen werkgever en werknemer is gemaakt. Wat is hierover bijvoorbeeld vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of een personeelsreglement? Indien hierover niets is afgesproken, dan is het (volledig) stopzetten van de reiskostenvergoeding niet zonder meer mogelijk.

Op dit moment is er sprake van een Coronacrisis. Wellicht dat u als werkgever een beroep kunt doen op een onvoorziene omstandigheid conform artikel 6:258 BW. Dit als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid een ongewijzigde instandhouding van de afspraken niet mag worden verwacht. Een beroep op het intreden van een onvoorziene omstandigheid wordt in de rechtspraak slechts bij hoge uitzondering gehonoreerd. Het Coronavirus en alle opgelegde maatregelen zijn echter wel te kwalificeren als een zeer extreme situatie. Dus wellicht dat een succesvol beroep op voornoemd artikel nu wel mogelijk is bij de rechtbank. Echter, een gerechtelijke procedure kan in beginsel beter worden vermeden. Het is nu eerst van belang om de kwestie bespreekbaar te maken met uw personeel en in overleg hierover (tijdelijke) afspraken te maken.

Meer weten?
Voor meer informatie over de fiscale consequenties kun u mailen naar Team Ondernemen Economie en Fiscaliteit. Voor vragen over de arbeidsrechtelijke mogelijkheid van stopzetten van de reiskostenvergoeding kunt u contact opnemen met Team Sociaal Juridisch.

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma     
Directie

Quarantaine vergoeden

> Lees meer.