U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Ook succesvolle lobby richting Belastingdienst
De afgelopen weken heeft de lobby van Koninklijke Metaalunie om de coronasteunregelingen beter af te stemmen op het MKB-metaal, direct dan wel indirect vruchten afgeworpen. Denk bij voorbeeld aan de succesvolle lobby die ervoor zorgde dat de lijst met SBI-codes is aangepast zodat sectoren die dat eerder niet konden, in aanmerking komen voor specifieke regelingen. Maar niet alleen richting kabinet is die lobby succesvol geweest. Metaalunie heeft zich ook beziggehouden met het uitstel van belastingheffing.

“In eerste instantie moest voor iedere aanslag opnieuw uitstel worden aangevraagd. Samen met TechniekNL hebben wij gevraagd of dit niet eenvoudiger kon”, vertelt Mirjam Meuwese, bedrijfseconomisch adviseur Metaalunie. “Al gauw bleek dat bestuurders ook melding van betalingsonmacht moesten doen. Ik heb hierover veelvuldig contact gehad met MKB-Nederland en VNO-NCW.”

Een ander punt was het tijdstip waarop de melding van betalingsonmacht wettelijk moest gebeuren. Dit lag eerder dan het ontvangen van de naheffingsaanslag. Meuwese: “Na heel vaak benadrukken en uitleggen dat dit niet werkbaar is en anders heel duidelijk gecommuniceerd moet worden naar ondernemers, heeft dit geleid tot uitstel van belastingheffing voor drie maanden voor alle aanslagen.” Als bestuurder uitstel heeft aangevraagd, wordt dit nu ook aangemerkt als melding betalingsonmacht. De Belastingdienst controleert de melding dan en neemt daarna contact hierover op met de bestuurder. Ook heeft Metaalunie benadrukt dat uitstel van belastingheffing en melding betalingsonmacht geen gevolgen mag hebben voor Verklaring goed betalingsgedrag voor de Onderneming. “Ook dat is opgevolgd. De Belastingdienst heeft zeker meegedacht met ons”, aldus Meuwese.
Blog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

In slechte tijden goede daden


Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl