U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Veel Metaalunieleden vragen zich af of het goederenverkeer naar het buitenland nog mogelijk is. Op dit moment kan het goederenverkeer gewoon doorgang vinden, en hier wordt ook zoveel mogelijk prioriteit aangegeven door de verschillende landen. Wel kan er enige vertraging zijn bij de grensovergang. Om ervoor te zorgen dat de toeleveringsketens in de hele EU blijven functioneren, heeft de Europese Commisie de lidstaten gevraagd om alle belangrijke binnengrensovergangen in het transeuropees vervoersnetwerk (TEN-T) aan te wijzen als 'green lanes' om hiermee de wachttijden voor het goederenverkeer zoveel mogelijk te beperken. Wanneer dit concreet is doorgevoerd, zullen we dat hier melden. Hieronder vindt u praktische informatie opgesteld door ondernemersorganisatie voor logistiek en internationaal ondernemen, evofenedex over het wegvervoer, vervoer via het spoor, de lucht en via de binnenvaart, inclusief veelgestelde vragen.

Wegvervoer
Momenteel is het internationale goederenvervoer in Europa nog mogelijk. Enkele landen hebben besloten om rijverboden op te heffen zodat de goederenstroom goed kan blijven verlopen. Ondanks de intensivering van grenscontroles proberen de meeste landen zo min mogelijk hinder te creëren in het doorlaten van vrachtwagens met goederen.

De verschillende maatregelen in Europa worden hier bijgehouden. Daarnaast is het mogelijk om via deze website real-time inzicht te krijgen in de verwachte doorlooptijden aan de verschillende grenzen. Evofendex heeft een checklist opgesteld voor het omgaan met chauffeurs die uit risicogebieden afkomstig zijn. Deze maatregelen hebben betrekking op de afhandeling van internationale goederenstromen. Het toepassen van deze maatregelen, aanvullend op de algemene hygienemaatregelen vanuit het RIVM, heeft gevolgen voor de afhandeling van deze logistieke stromen. Om hierbij de menselijke maat te bewaken hebben evofenedex en VERN gewezen op een gezamelijke verantwoordelijkheid van handels- en productiebedrijven en logistiek dienstverleners, en opgeroepen om met wederzijds respect te behandelen. Evofenedex heeft een lijst gemaakt met praktische antwoorden op diverse wegvervoervragen.

Lees meer op de website van evofenedex over spoorgoederenvervoer, binnenvaart en luchtvracht.

Bron: evofendex
Evofenedex is een ondernemersvereniging voor Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie. Evofenedex is een partner van Metaalunie.


Vragen?
Indien u vragen heeft kunt u terecht bij het Team Ondernemen, Economie, en Fiscaliteit (adviseur Internationaal Ondernemen), via bedrec@metaalunie.nl, of via T: 030-6053344. Indien nodig kunnen wij u doorverwijzen naar evofenedex welke i.h.k.v. onze samenwerking een helpdeskfunctie vervult voor Metaalunieleden met specifieke vragen inzake douaneformaliteiten, exportzendingen en internationaal transport. Let op: om uw vraag aan evofenedex te stellen dient u dit via Metaalunie te laten lopen, tenzij u zelf lid bent van hen.

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma     
Directie

Quarantaine vergoeden

> Lees meer.