U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Momenteel werken werknemers zoveel mogelijk vanuit huis. Als uw medewerker in het buitenland woont en normaal bij u in Nederland werkt, maar dus tijdelijk vanwege corona in zijn huis in het buitenland werkt, dan is dit in principe van invloed op de belastingen en de sociale zekerheidspositie van de medewerker.

Voor de belastingen zal veelal gekeken moeten worden naar het verdrag dat Nederland met het desbetreffende land heeft gesloten. Nederland en Duitsland hebben inmiddels hierover een besluit genomen. > Lees meer.

De Nederlandse sociale verzekering autoriteiten hebben gecommuniceerd dat de verzekeringsplicht vanuit Nederlands perspectief (voorlopig) niet wijzigt indien internationale werknemers in de EU, EER of Zwitserland door de coronamaatregelen tijdelijk in een ander land moeten werken (vanuit huis) dan normaal. Dit geldt voor alle situaties van wonen en werken in de EU, EER en Zwitserland. Hier hoeft op dit moment geen actie op te worden genomen.

De sociale zekerheidsautoriteiten van diverse andere landen hebben een soortgelijk beleid gepubliceerd. De EC heeft aanbeveling gedaan dat wanneer werknemers door coronamaatregelen tijdelijk vanuit een ander land werken, dit geen impact moet hebben op de sociale zekerheidspositie van werknemers. Om van deze uitzondering gebruik te maken, dient de werkgever een verzoek in te dienen in het land waar de werknemer sociaal verzekerd wil blijven (een A1-verklaring aanvragen).

Voor werknemers die in Nederland sociaal verzekerd willen blijven, heeft de SVB aangegeven dat geen A1-verklaring hoeft te worden aangevraagd voor deze uitzondering.
Werknemers die starten met werken voor een werkgever in een andere lidstaat of naar een nieuwe werkgever wisselen die in een andere lidstaat is gevestigd, maar hun werkzaamheden vanuit huis in een ander land aanvangen zullen sociaal verzekerd zijn in de lidstaat waar zij normaal gesproken (zonder de conamaatregelen) voor hun nieuwe werkgever zouden hebben gewerkt.

Werknemers die als gevolg van corona tijdelijk terugkeren van buiten de EU naar Nederland en v.v.
Als uw werknemers die normaal voor u buiten de EU, EER en Zwitserland werken als gevolg van Corona tijdelijk naar Nederland zijn teruggekomen om hier te werken, kunnen zij door terugkomst naar Nederland in Nederland verplicht sociaal verzekerd worden. Deze situaties moeten apart bekeken worden.

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

We zijn er bijna ..

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl