U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
UPDATE 30-4

Deze maatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis.

Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. In eerste instantie was de tegemoetkoming uitsluitend voor die ondernemingen die door overheidsingrijpen gedwongen zijn hun deuren te sluiten of dicht moeten vanwege het verbod op het organiseren van bijeenkomsten en evenementen of direct getroffen zijn door het negatieve reisadvies. Maar op 29 maart 2020 is de regeling ook toegankelijk voor ondernemingen met opgenomen hoofdactiviteiten in andere SBI codes. Er werd toen ook aangegeven dat bepaalde groepen ondernemers -food z.s.m. aan de lijst worden toegevoegd. Inmiddels is verscheidene keren de lijst met codes geactualiseerd. Ook ondernemers die een nevenactiviteit hebben met de juiste SBI codes kunnen gebruik maken van de tegemoetkoming als uitsluitend op basis van de nevenactiviteit aan de eisen wordt voldaan. Gedupeerde ondernemingen in de toeleveringsketen (deze staan apart vermeld op de lijst met SBI-codes) komen in aanmerking als de onderneming voor minimaal 70% van zijn omzet afhankelijk is van direct gedupeerde ondernemingen.

> Bekijk alle in aanmerking komende SBI codes en check KvK nummer.

De meeste bij Koninklijke Metaalunie aangesloten bedrijven zullen in principe niet onder deze hoofdcategorie vallen en komen daarom niet voor de TOGS-regeling in aanmerking.

Voor ondernemers met hoofdactiviteiten in de jachtverhuur- en jachthavenbedrijven (SBI codes 772.1 en 93291) is de toevoeging wel goed nieuws. Zij zijn toegevoegd en kunnen dus in aanmerking komen bij voldoen aan de overige voorwaarden. Ondernemers die op basis van hun hoofd- of nevenactiviteit menen in aanmerking te kunnen komen voor de tegemoetkoming maar geregistreerd staan onder een verkeerde SBI code kunnen dit melden bij RVO.

Gedupeerde ondernemingen met de juiste SBI code kunnen een eenmalige belastingvrije gift van € 4000 ontvangen, als zij verwachten gedurende de periode vanaf 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van corona: 

  • een omzetverlies van ten minste € 4.000 zullen realiseren, en
  • ten minste € 4000 aan vaste lasten te hebben, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen rond de coronacrisis.

De TOGS geldt per onderneming en niet per vestigingseenheid. De TOGS moet worden gezien als aanvulling op andere overheidsondersteuning uit het noodpakket banen en economie.

Vestigingsvereiste
De TOGS wordt alleen verstrekt aan ondernemingen met minimaal één vestiging buiten de woning waar zij zelf wonen (het privéadres van de eigenaar of eigenaren). Ook is toegestaan dat de onderneming in de privéwoning is gevestigd, maar dan moet die vestiging fysiek zijn afgescheiden en een eigen opgang of toegang hebben. Die fysieke afscheiding moet de ondernemer kunnen aantonen met bewijsstukken, zoals een huur- of koopovereenkomst of de aftrekpost van een werkruimte in de belastingaangifte inkomstenbelasting. De vestigingsvereiste geldt niet voor: horeca ondernemingen en ambulante ondernemingen ingeschreven in het handelsregister onder de SBI-codes 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.30, 85.53 of 93.21.2.
Ook mag in 3 belastingjaren (het lopende en de 2 voorafgaande belastingjaren) het plafond van euro 200.000 per onderneming staatssteun niet overschreden worden.

Aanvragen kunnen door ondernemers (of hun intermediairs) tot en met 26 juni 2020 worden ingediend via:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs

Aanvragen kunnen worden ingediend van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020.


Bij de aanvraag moet de onderneming met een aantal vinkjes o.a. een verklaring inleveren omtrent het omzetverlies (dus geen bewijs) en verklaren dat wordt voldaan aan de voorwaarden.

De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats (bedoeling is binnen 2 weken) nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen.

Mogelijke toekomstige uitbreiding doelgroep
Naast de hierboven genoemde doelgroep worden meer sectoren direct of indirect getroffen door de gezondheidsmaatregelen van de rijksoverheid en lokale overheden. Het kabinet monitort continu de effectiviteit van de genomen overheidsmaatregelen uit het noodpakket banen en economie. Indien blijkt dat deze maatregelen niet toereikend zijn, kan in een latere fase besloten worden om meer sectoren voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking te laten komen. Uiteraard houden wij dit voor u in de gaten.

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma     
Directie

Quarantaine vergoeden

> Lees meer.