U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Steunmaatregelen onderwijs voor bedrijven en medewerkers

Opleidingsfonds OOM komt met een pakket maatregelen dat bedrijven en hun medewerkers ontlast en ondersteunt bij hun onderwijsactiviteiten tijdens de coronacrisis. De voornaamste maatregelen hebben betrekking op de instroom en het behoud van bbl’ers voor de sector. In de bestuursvergadering van 21 april vindt, naar verwachting, formele bekrachtiging plaats.


In het kort komen deze maatregelen op het volgende neer: 

 • De LeerWerkBijdrage voor huidige en startende bbl’ers wordt voor het nieuwe studiejaar, via een zogenaamde ‘TAM-regeling’ (Tijdelijk Additionele Maatregel), verhoogt met € 1250,- ; 
 • Verder komen er voorschakelprogramma’s en ondersteuning, o.a. via de BedrijfsVakscholen(scholingspools) voor drie doelgroepen: 
  1. leerlingen die noodgedwongen moeten starten met een bol-opleiding, maar versneld worden voorbereid voor een meer praktische bbl-route;
  2. uitstroom vmbo die nu de laatste maanden praktijkonderwijs mist. Zij worden bijgespijkerd, indien noodzakelijk, zodat een goede start gemaakt kan worden in een bbl-route;
  3. instroom van kansrijke werkzoekenden.

De uitwerking van dit pakket vindt de komende weken plaats.

Daarnaast komt er een online trainingsaanbod voor bedrijven en medewerkers. 

 1. Er wordt op korte termijn een gratis ‘open acces’ tot het trainingsaanbod van oZone geboden (zie www.ozone.nl). Ook gaat gratis toegang worden geboden tot het trainingsaanbod van Goodhabitz
 2. Er wordt ook gewerkt aan een online aanbod van vaktechnische trainingen. Het duurt iets langer voordat het beschikbaar is.

Uiteraard is OOM bereikbaar voor allerhande vragen van bedrijven en medewerkers.

> Neem voor meer informatie contact op met OOM.

Andere zaken
Naast de bovengenoemde zaken, is Koninklijke Metaalunie een actieve lobby gestart om het onderstaande te bereiken:

 • Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is verzocht om het versneld aanvragen en beschikbaar stellen van de Subsidie Praktijkleren. Er komt (vooralsnog) geen extra geld om bedrijven het maximum van € 2700,- te kunnen uitbetalen. Ook zou er een voorschotverstrekking kunnen zijn voor nog in te halen bpv-uren en coulance bij gemiste bpv-uren. 
 • Verder is verzocht om een flexibele overgang van bbl naar bol en vice versa. Uitgangspunt is dat bedrijven en scholen de handen ineenslaan om de relatie met de student te behouden. Belemmeringen voor wat betreft een overgang moeten worden wegenomen, door bijvoorbeeld geen inschrijfpeildata meer te hanteren (1 oktober- en 1 decembertelling) voor de bekostiging. Ook moet het inkomensvraagstuk van bbl’ers opgelost worden die hun opleiding niet kunnen voortzetten in hun leerbedrijf en niet binnen 6 weken een nieuw leerbedrijf vinden. Bijvoorbeeld door ze, wanneer ze in de bol moeten worden ingeschreven, snel een studietoelage, aanvullende beurs, lening en ov-kaart te laten aanvragen. 
 • Ook is verzocht om het boven-de-markt-opleiden van bbl’ers door erkende collectieve leerbedrijven extra te ondersteunen, ook door de voorschotverstrekking SPL en extra bekostiging op het niveau van de bol.
 • Mbo’ers moeten hun Proeve van Bekwaamheid tijdens de coronacrisis ook bij een bedrijf of een opleidingslocatie kunnen doen. Voor bol’ers zou dat een uitkomst kunnen zijn. Dit dient wel tegen een door de roc’s te betalen kostprijs plaats te vinden. Examenservice MEI ontwikkelt hiervoor ondertussen aangepaste en uitvoerbare modules.

Neem voor meer informatie contact op met Anne Marie Heij, heij@metaalunie.nl, 0651803913 of
Marianne van Loenhout, loenhout@metaalunie.nl, 064275654.

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Lichtpunten

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl