U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Wanneer  u goederen exporteert, loopt u het risico dat uw buitenlandse afnemer niet betaalt. Particuliere verzekeraars kunnen u daartegen verzekeren. Maar niet altijd. Bijvoorbeeld bij heel grote bedragen, lange doorlooptijden of als de politieke situatie in een land minder stabiel is. U verzekert zich dan met de exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid. Het tijdelijke pakket, dat wordt aangeboden tot einde van het jaar, is samengesteld in overleg met ondernemers en de Nederlandse overheid.

Coronacrisis: steunpakket voor export

De overheid komt met maatregelen voor verruiming van exportkredieten om de internationale handelsstromen op gang te houden. Met dit steunpakket kunnen bedrijven meer risico’s afdekken met staatsgarantie. Ook kortlopende exportkredietverzekeringen krijgen dekking, er komen meer mogelijkheden voor binnenlandse dekking en het landenbeleid wordt flexibeler. Kijk voor meer informatie over het steunpakket bij Atradius Dutch State Business (ADSB). Zij voeren de exportkredietverzekering uit in opdracht van de Nederlandse overheid.

Hoe werkt de exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid?
U sluit de verzekering af en betaalt premie. Hoeveel dat is hangt af van bijvoorbeeld het land waarnaar u exporteert. Betaalt een afnemer niet? Dan krijgt u de schade vergoed van de overheid.

Wanneer komt u in aanmerking?
Voor de exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid gelden een aantal eisen. De belangrijkste zijn:

 • Uw onderneming is gevestigd in Nederland.
 • U exporteert kapitaalgoederen of gerelateerde diensten vanuit Nederland, of bent aannemer van bouwprojecten in het buitenland (denk aan scheepsbouw, baggerwerken of kassenbouw).
 • U sluit de verzekering af vóórdat de betaling is gedaan.
 • Het gaat om een risico dat een particuliere verzekeraar niet kan verzekeren.

Met de regelhulp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken krijgt u een idee of u in aanmerking komt.

Bepaalde voorwaarden worden verruimd:

 • Het mogelijk maken van dekking op kortlopende exportkredieten (nu ook onder de 2 jaar)
 • Het in verzekering nemen van indirecte exporttransacties
 • Het verruimen van het landenbeleid en landenplafonds
 • Het bieden van EKG (exportkredietgaranties) op bestaande leningen
 • Het verhogen van het gedekte percentage op contragaranties en werkkapitaaldekkingen
 • Laten vervallen van de aanbetalingsvereiste bij contract van 5%

Naast het verruimen van voorwaarden kunnen exporteurs voor evident spoedeisende zaken als gevolg van de Corona crisis gebruik maken van een fast track goedkeuringsproces. Tot slot is er ook een aanvullende regeling Dutch Trade & Investment Fund (DTIF).

Hoe kunt u aanvragen?
Een exportkredietverzekering vraagt u aan bij Atradius Dutch State Business (ADSB). Zij voeren de verzekering uit in opdracht van de Nederlandse overheid. Ook kunnen zij u adviseren en informeren over het product. En wat geldt voor uw situatie.

Meer zekerheid bij exportrisico’s

Naast de exportkredietverzekering zijn nog andere overheidsproducten voor meer zekerheid bij exportrisico’s:

 • De investeringsverzekering: daarmee verzekert u zich tegen politieke risico’s, zoals een burgeroorlog, in het land waar u wilt investeren.
 • De exportkredietgarantie: daarmee vergroten banken hun aanbod van exportfinanciering voor Nederlandse exporteurs.
 • De CIRR-regeling (Commercial Interest Reference Rate): daarmee geeft uw bank uw buitenlandse afnemer een financiering tegen een gunstige vaste rente.

Zie ook

Bron: Ondernemersplein, auteur Antwoord voor bedrijven

Meer informatie

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma     
Directie

Quarantaine vergoeden

> Lees meer.