U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen, en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. De Douane heeft die om deze reden een pakket aan steunmaatregelen samengesteld.

Wettelijke termijnen

  • Er is maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen, zoals voor het indienen van aanvullende douaneaangiften (maandaangifte).
  • Bedrijven wordt aanbevolen om bezwaren en verzoeken om teruggaaf pro-forma in te dienen. Bij overschrijding van de wettelijke termijn wordt rekening gerhouden met de omstandigheden.
  • Het niet-voldoen aan wettelijke termijnen voor douanevervoer als gevolg van coronamaatregelen wordt wordt ondernemers niet aangerekend.

Vergunningen

  • Er is maatwerk mogelijk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de solvabiliteitseisen van een AEO-vergunning, de toelating douanevertegenwoordiger, of de vermindering dan wel ontheffing van de zekerheidsstelling op grond van een vergunning doorlopende zekerheid.
  • De termijn voor lopende vergunningaanvragen die in verband met het coronavirus niet goed kunnen worden afgerond, wordt geschorst. Heeft uw bedrijf de vergunning elektronisch aangevraagd, dan dient u zelf uitstel van behandeling aan te vragen. In het EU Trader Portal doet u dat via de knop 'Aanpassingen en termijn voorstellen'. In het EU Customs Trader Portal (voor AEO-aanvragen) doet u dat via de knop 'Verzoek om aanpassing'. De douane zegt te zullen zorgen voor maatwerk voor bedrijven die snel een vergunning nodig hebben.

Uitstel van betaling

  • Douane verleent bedrijven op verzoek uitstel van betaling. Dit uitstel geldt tot uiterlijk de 15e dag van de maand volgende op de maand waarin de verscherpte corona-maatregelen eindigen.

Boetes

  • Douane gaat coulant om met bedrijven die niet tijdig voldoen aan douaneverplichtingen als gevolg van de coronacrisis. Als geen sprake is van een overtreding dan wel misdrijf en of opzet/grove schuld, dan wordt er geen boete opgelegd.

Wilt u gebruik maken van deze maatregelen?
Dan kunt u contact opnemen met het bedrijvencontactpunt in uw regio. Voor uitstel van betaling kunt u een e-mail sturen naar de Ontvanger van de Douane Amsterdam: douane.nederland.invordering@belastingdienst.nl. Douane zal de situatie van elk bedrijf afzonderlijk beoordelen, en kunnen hiervoor vragen om nadere informatie. Uw bedrijf zal moeten aantonen dat het problemen ondervindt als gevolg van de coronacrisis. Douane zal samen met uw bedrijf werken aan een goede oplossing binnen de geldende regelgeving.

Bron: Douane

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma     
Directie

Quarantaine vergoeden

> Lees meer.