U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
De regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers met of zonder personeel met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Vanuit de Tozo kunnen ondernemers een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Onder levensonderhoud vallen kosten zoals boodschappen en huur.

Inkomensondersteuning
Om voor de ondersteuning in aanmerking te komen, moet de ondernemer aan de volgende criteria voldoen:

  • hij verklaart dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum; 
  • 18 jaar of ouder zijn en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt;
  • in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken;
  • voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat hij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam is geweest; 
  • ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel voor 17 maart 2020 18.45 uur.

Bekijk hier of u in aanmerking komt voor Tozo: https://krijgiktozo.nl/

Ondernemers die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling.

De versoepeling van de bestaande regeling houdt in dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf.

Daarnaast hebben het vermogen (zoals een spaarrekening en huisbezit) en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming. De regeling is zo eenvoudig en snel uitvoerbaar.
Een uitkering voor levensonderhoud kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met 1 maart 2020. Terugwerkende kracht is mogelijk voor alle aanvragen die zijn ingediend binnen de looptijd van de regeling (1 maart tot en met 31 mei 2020).

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt.

Hoe hoog is de inkomensondersteuning?
Het inkomen wordt maximaal drie maanden aangevuld. Hierbij geldt:

  • voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van1.500 euro netto en 
  • voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. 

Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners ondernemer zijn, is 1.500 euro netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd, conform de regels van de Participatiewet. De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Lening voor bedrijfskapitaal
Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.
Om in aanmerking te kunnen komen voor een lening dient de ondernemer naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

Algemeen
Het kabinet doet een dringend beroep op ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Achteraf zal worden gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

Degene die een beroep doet op de regeling is verplicht om uit zichzelf aan de gemeente alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering.

De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten waarin de ondernemer woonachtig is.

> Actuele informatie: Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling.

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma     
Directie

Quarantaine vergoeden

> Lees meer.