U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
PMT wil voor ondernemers, die door de coronacrisis in acute liquiditeitsproblemen belanden, coulant zijn.

> Kijk voor meer informatie op de website van PMT.

Let op: Tijdige melding van betalingsonmacht bij een BV in verband met voorkomen bestuurdersaansprakelijkheid*.

Binnen 15 dagen na de uiterste betaaldata (dus voor de tweede combinota uiterlijk 29 juni 2020) dient de bestuurder als deze de afdracht van de pensioenpremie niet kan betalen bij PMT hiertoe de melding van betalingsonmacht te doen. Dit kan via het formulier van de Belastingdienst. U kunt de betalingsonmacht melden via het daarvoor vereiste formulier.

*Bestuurdersaansprakelijkheid
Als op de juiste manier melding van betalingsonmacht is gedaan, kan de bestuurder (in geval faillissement) alleen aansprakelijk worden gesteld voor het niet betalen van pensioenpremies als dit het gevolg is van aan de bestuurder te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur in de periode van drie jaren, voorafgaand aan het tijdstip van mededeling.

Als de melding van betalingsonmacht niet (tijdig) is gemeld, wordt kennelijk onbehoorlijk bestuur altijd aanwezig geacht. De bestuurder kan dan dit bewijsvermoeden alleen weerleggen als hij aannemelijk maakt dat het niet aan hem te wijten is dat de juiste melding niet is gedaan.

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

We zijn er bijna ..

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl