U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Tijdelijk beleid over betaling pensioenpremies
Mogelijk zijn er werkgevers in het MKB-metaal die momenteel door de gevolgen van het coronavirus moeite hebben aan hun verplichtingen te voldoen door betalingsproblemen. Een van die verplichtingen is de afdracht van pensioenpremie. Het pensioenfonds PMT wil ondernemers die door de coronacrisis in acute liquiditeitsproblemen zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen bij het betalen van de pensioenpremies.

Tijdelijke maatregelen voor de betaling pensioenpremies
Half februari heeft u de eerste combinota van 2020 ontvangen. Zijn er problemen met de betaling van deze combinota door de gevolgen van het coronavirus? PMT begrijpt heel goed waar werkgevers momenteel mee te kampen kunnen krijgen en biedt tijdelijk de volgende mogelijkheden aan als de combinota van het eerste kwartaal nog niet kan worden voldaan: 

  • Een maand langer de tijd om de betaling te voldoen, namelijk tot 15 april. Het is niet nodig hiervoor contact op te nemen met PMT. Natuurlijk geldt dat als een bedrijf binnen de reguliere termijn kan betalen, dit gewenst is. Veel werkgevers hebben dat ook gewoon gedaan.
  • Geen rente en geen boete bij een te late betaling van de eerste combinota.
  • Als betaling voor 15 april niet mogelijk is kunt u een beroep doen op een betalingsregeling. Deze kunt u aanvragen via info@bpmtonline.nl.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
Deze maatregelen zijn van tijdelijke aard én in afwachting van de uitvoering van de nieuwe regeling van de overheid inzake Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Deze maatregel wordt de komende weken concreet gemaakt. Doel hiervan is om op een snellere en gemakkelijkere wijze werktijdverkorting te kunnen toepassen. Deze nog te effectueren noodmaatregel is in belangrijke mate bedoeld om werkgevers met problemen tegemoet te komen in de loonkosten. Hierin zal naar verwachting ook een bijdrage zitten voor de door de werkgever te betalen pensioenpremies. PMT gaat ervan uit dat deze nieuwe regeling van het kabinet ook een oplossing biedt voor de pensioenpremies. Afhankelijk van de definitieve uitwerking van de noodmaatregel gaat PMT zich beraden op eventuele aanvullende maatregelen ten aanzien van het invorderingsbeleid. PMT streeft ernaar om uiterlijk 15 april dit duidelijk te hebben.

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Fried Kaanen     
Voorzitter Metaalunie

Samen overeind
blijven

> Lees meer.