U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Aansprakelijkheid en het coronavirus
LAATSTE UPDATE 25 MAART

Verschillende overheden hebben inmiddels vergaande maatregelen genomen om de risico’s op verdere verspreiding van het Coronavirus in te dammen. Het risico dat (toe)leveranciers hierdoor niet tijdig aan hun contractuele verplichtingen kunnen voldoen is hierdoor aanzienlijk toegenomen.

Koninklijke Metaalunie ontvangt in dit kader vragen van leden die (mogelijk) worden geraakt door de gevolgen van het Coronavirus. Een voorbeeld van zo’n vraag is wat de gevolgen zijn als een lidbedrijf niet aan haar contractuele verplichtingen richting een klant kan voldoen omdat zij onderdelen van haar leverancier in Italië niet tijdig geleverd krijgt.

Indien de Metaalunievoorwaarden rechtsgeldig op uw overeenkomst met de klant van toepassing zijn, levert de bovenstaande omstandigheid “contractuele overmacht” op. Hoewel u niet tijdig aan uw verplichtingen richting de eindklant voldoet, wordt deze tekortkoming niet aan u toegerekend en bent u daarom niet schadeplichtig.

Indien u geen beroep kunt doen op de inhoud van de Metaalunievoorwaarden, levert de bovengenoemde omstandigheid wellicht overmacht op grond van de wet op. Die mogelijkheid geldt met name voor overeenkomsten die zijn gesloten voordat de potentiële gevolgen van het coronavirus voor de industrie voorzienbaar waren.

Wij adviseren u met klem om de Metaalunievoorwaarden rechtsgeldig van toepassing te verklaren op alle nog te sluiten overeenkomsten waarbij u als leverancier optreedt. Bovendien adviseren wij om onderstaande tekst duidelijk op te nemen in uw offertes/opdrachtbevestigingen/overeenkomsten, ter beperking van uw aansprakelijkheid voor schade in verband met het Coronavirus :

Nederlands
“[Naam lidbedrijf] is niet aansprakelijk voor schade door een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, indien de tekortkoming verband houdt met COVID-19 gerelateerde omstandigheden. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft de opdrachtgever in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst”.

Engels
[naam lidbedrijf] will not be responsible and will not be liable for any damage or loss due to a shortcoming in the fulfillment of its obligations, if the shortcoming is connected to COVID-19 related circumstances. Exceeding the delivery time and / or execution period does not in any way entitle the client to terminate the agreement. 

Duits
“[naam lidbedrijf] ist nicht haftbar für jenen Schaden, entstanden durch eine Unzulänglichkeit in der Erfüllung seiner Verpflichtungen, wenn die Unzulänglichkeiten in Verband stehen mit  COVID-19 bezogenen Umständen. Lieferverzug und/oder Verzug in der Ausführungsperiode gibt dem Auftraggeber auf keinem Fall das Recht auf  Auflösung des Vertrages.“

Vragen
Heeft u vragen over de (potentiële) impact van het Coronavirus op uw bedrijf? Neem dan contact op met de afdeling Ledenadvies op info@metaalunie.nl.

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma     
Directie

Quarantaine vergoeden

> Lees meer.