U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Loondoorbetaling
Laatste update 17 augustus

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het voor werkgevers van belang om zich voor te bereiden op de mogelijke gevolgen. Door het coronavirus kunnen werknemers afwezig zijn om allerlei mogelijke redenen. Zo kunnen zij zelf besmet of ziek zijn, maar bijvoorbeeld ook (preventief) in quarantaine zitten, voor zieke partners of kinderen moeten zorgen of uit voorzorg thuisblijven.


Verplichtingen werkgevers
Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Ze moeten hun werknemers ook voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken. Voor de vraag of werkgevers ook verplicht zijn het loon door te betalen, moeten de verschillende situaties onderscheiden worden.

De wettelijke regel is dat de werkgever verplicht is het loon door te betalen als de werknemer de overeengekomen arbeid niet heeft verricht, behalve als dit het geval is door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werknemer dient te komen. Het lastige is dat in een aantal situaties eigenlijk zowel de werknemer als de werkgever er niets aan kunnen doen dat de werknemer niet op zijn werk kan verschijnen. Omdat hier ook de beginselen van ‘goed werkgeverschap’ en ‘goed werknemerschap’ een rol spelen, zijn niet alle situaties op voorhand uitgekristalliseerd en is er sprake van een grijs gebied. Er is simpelweg nog geen jurisprudentie die één op één op de huidige situatie is toegesneden.

Hieronder wordt een aantal situaties toegelicht:

Thuisblijven bij huisgenoot met koorts
Maandag 23 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen getroffen in de aanpak van het coronavirus. Een van de nieuwe regels luidt als volgt:
“Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.”
De werknemer blijft in dit geval dus verplicht thuis, totdat de koorts bij de huisgenoot/het gezinslid verdwenen is. De werkgever zal in deze situatie wel het loon moeten doorbetalen..

De werknemer is ziek
Als de werknemer ziek is, hier of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. De werknemer moet zich ziek melden en zich aan de verdere procedures houden die bij zijn werkgever gelden.

De werknemer kan niet terugkeren uit het buitenland
De werknemer is in het buitenland en kan door maatregelen in verband met het virus in het gebied waar hij verblijft, niet naar Nederland terugkeren. In deze situatie kan er voor het antwoord op de vraag in wiens risicosfeer de niet tijdige terugkeer ligt, gekeken worden naar de reden waarom de werknemer in het buitenland is. Is dat vanwege vakantie, dan valt te verdedigen dat een vertraging in de terugkeer in de risicosfeer van de werknemer ligt. De werknemer zal dus extra vakantie moeten opnemen. Werkgevers kunnen in voorkomende gevallen coulance betrachten. Maar bij een zakenreis zal een vertraging in de terugkeer waar de werknemer niets aan kan doen, meer in de risicosfeer van de werkgever dienen te liggen.

Wat zijn de regels voor werknemers die op vakantie gaan naar landen met een oranje reisadvies?
Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’. Voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies.

Gaat een werknemer op reis naar een land dat bij vertrek een oranje of rood reisadvies heeft? Houd dan rekening met het dringende advies om bij thuiskomst in quarantaine te gaan. De werknemer heeft dan geen recht op loondoorbetaling en moet dan (onbetaald) verlof opnemen. Kunt u afspraken met uw werknemer maken over thuiswerken tijdens de quarantaine? Dan betaalt u het loon door.

Het reisadvies van het vakantieland verandert tijdens het verblijf van geel naar oranje/rood. Heeft de werknemer recht op loon als hij bij terugkomst in quarantaine gaat?
Verandert tijdens het verblijf het reisadvies van een gebied van geel naar oranje of rood? En keert de werknemer spoedig naar Nederland terug om vervolgens het quarantaine-advies op te volgen? Dan behoudt de werknemer in principe het recht op loondoorbetaling tijdens de quarantaineperiode wanneer deze buiten de resterende geplande vakantieperiode valt.

Kiest de werknemer ervoor om ondanks het gewijzigde veiligheidsadvies toch de gehele geplande vakantieperiode te blijven? Dan verliest hij mogelijk het recht op doorbetaling.

Vakantie- en verlofuren terugdraaien?
Het reisadvies van het vakantieland verandert tijdens het verblijf van de werknemer van geel naar oranje/rood vanwege het coronavirus. De werknemer keert zo snel mogelijk terug en gaat in thuisquarantaine. Kan hij zijn vakantieverlof terugdraaien?

Als de werknemer vakantiedagen heeft aangevraagd en deze aanvraag is door de werkgever goedgekeurd, dan heeft de werknemer toestemming van de werkgever nodig om die vakantie weer in te trekken. Dat betekent dat de geadviseerde quarantainetijd in principe ten koste van de vakantiedagen van de werknemer gaat als dat nog binnen de resterende periode van zijn vakantie valt. De werknemer moet met de werkgever in gesprek over het mogelijk intrekken van zijn vakantie. In de praktijk wordt hier naar redelijkheid over beslist. Als de werknemer thuis kan werken, kan de werkgever daarmee instemmen. Maar als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, zoals bijvoorbeeld een collectieve bedrijfssluiting, hoeft de werkgever niet met dit verzoek in te stemmen.

Mag een werkgever verlofuren aftrekken als een medewerker in quarantaine verblijft doordat een gezinslid ernstige klachten heeft?
Als een werknemer in quarantaine verblijft en kan thuiswerken, dan moet de werknemer dat doen. Kan dat niet, dan mag een werkgever geen verlofuren aftrekken, tenzij dat in overleg met de werknemer gebeurt. De werkgever moet het salaris van de werknemer doorbetalen, ook als de werknemer niet kan werken.

De werknemer moet in quarantaine door een voorval op de werkplek
Als de werknemer in quarantaine moet omdat er een vermoeden is dat hij op de werkplek in contact is geweest met een drager van het coronavirus, ligt dit in de risicosfeer van de werkgever voor wat betreft de loonbetaling.

Werkgever wil zelf dat werknemer niet op het werk verschijnt
De werkgever vermoedt dat de werknemer, ergens anders dan op de werkplek, in contact is geweest met een drager van het virus. De werkgever wil daarom dat de werknemer niet op de werkplek komt, totdat duidelijk is dat hij niet besmet is.
Als thuiswerken mogelijk is, dan kan de werkgever de werknemer opdragen om voor een bepaalde periode thuis te werken. Is dat niet mogelijk, omdat de werknemer fysiek op de werkplek aanwezig moet zijn om zijn werk te kunnen verrichten, dan zal een verbod om op de werkplek te verschijnen in de risicosfeer van de werkgever liggen.

Werknemer wil zelf niet op het werk verschijnen
Mogelijk wil een werknemer niet op zijn werk verschijnen, omdat hij bang is door klanten of collega’s te worden besmet. Het is niet aan de werknemer om zelfstandig te beslissen dat hij in (thuis)quarantaine moet gaan. Als werknemers niet op hun werk willen komen zonder dat de werkgever daarmee instemt, geldt dat als werkweigering. Waarschuw de werknemer vooraf dat u de loondoorbetaling stopzet als hij niet op het werk verschijnt.
Reageer wel tijdig als de werknemer zegt vakantie te willen opnemen terwijl de bedrijfssituatie dat niet toelaat. De hoofdregel is dat vakantie wordt vastgesteld volgens de wens van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Daarvan is sprake als de vakantiewens van de werknemer leidt tot ernstige problemen in de bedrijfsvoering.

Meer informatie
Voor meer informatie over de gevolgen van corona voor werkgevers, kunnen Metaalunieleden contact opnemen met het team Sociaaljuridisch advies, 030-605.33.44 of sj@metaalunie.nl.

> Bekijk vooral de 'coronapagina' gericht op ondernemers met informatie van onze kennispartners en onszelf.

> Lees ook meer veelgestelde vragen over het coronavirus op de website van UWV.


Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

We zijn er bijna ..

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl