U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details

Veel ondernemers zijn gevestigd op een bedrijventerrein. Het is van groot belang om ook de ontwikkelingen buiten het bedrijventerrein in de gaten te houden. Dit geldt met name voor de bouw van woningen in de omgeving, omdat dit tot (geluids)beperkingen van de bedrijven op het bedrijventerrein kan leiden.

Door de instelling van parkmanagement kan ook op het bedrijventerrein zelf een en ander veranderen. Het is van belang om een goede kosten/baten-analyse te maken van het eventueel instellen van parkmanagement en investeringskeuzes daarbij.

Herstructurering van bedrijventerreinen
Bij de herstructurering van bedrijventerreinen worden verouderde bedrijventerreinen aangepast aan de wensen van deze tijd. Deze wensen hoeven echter niet dezelfde te zijn als die van de gevestigde ondernemers. Voor veel bedrijven in de maakindustrie is een representatief bedrijventerrein minder van belang dan bijvoorbeeld voor kantoren. Omdat de onderhoudskosten van een dergelijk ‘aangekleed’ bedrijventerrein een stuk hoger zijn, lopen de belangen tussen verschillende bedrijven vaak uiteen.

Herstructurering door woningbouw bij bedrijventerreinen
Een andere manier waarop bedrijventerreinen met herstructurering te maken kunnen krijgen, is als de gemeente woningen wil (laten) bouwen in de omgeving. Omdat woningen geluidgevoelige bestemmingen zijn, worden in een dergelijk geval vaak beperkende maatregelen aan de gevestigde bedrijven opgelegd. Dit kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering.

Leidraad ‘Praktijkinfo herstructurering bedrijventerreinen’
Koninklijke Metaalunie heeft samen met onder andere MKB-Nederland en de Kamer van Koophandel de leidraad ‘Praktijkinfo herstructurering bedrijventerreinen’ opgesteld. Hierin worden de belangen van de gevestigde ondernemers duidelijk gemaakt en onder de aandacht gebracht. U kunt een exemplaar van deze uitgave hier downloaden.

Parkmanagement
Een apart onderdeel van de herstructurering van bedrijventerreinen is het instellen van parkmanagement. Dit is een samenwerkingsverband van alle bedrijven op het bedrijventerrein dat de gezamenlijke belangen moet behartigen. In het bestuur van het parkmanagement zijn de bedrijven en de gemeente vertegenwoordigd. De kosten worden meestal betaald uit een heffing die alle gevestigde bedrijven moeten betalen. Vaak wordt de hoogte van de heffing bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van het perceel. Omdat de belangen van ondernemers uiteen kunnen lopen, is parkmanagement niet overal even zinvol. Het is dan ook zeer belangrijk dat u goed nagaat of de baten tegen de kosten opwegen. Ook hiervoor is een publicatie opgesteld; de ‘Praktijkinfo Parkmanagement’. Deze is hier te downloaden.

Zowel bij de herstructurering van uw bedrijventerrein als bij het instellen van parkmanagement is het verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de adviseurs van de afdeling bestuursrecht. Zij kunnen voor u kijken op welke manier u invloed kan uitoefenen op de besluitvorming. Onze adviseurs bestuursrecht zijn bereikbaar op 030-6053344 en bj@metaalunie.nl

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma     
Directie

Ruimte voor ondernemen

> Lees meer.