U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Coronavirus: potentiële impact voor Metaalunieleden
Ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus is de regio Wuhan de afgelopen periode op last van de Chinese overheid hermetisch afgesloten. Sinds 10 februari jl. zijn de eerste fabrieken weer open, maar andere fabrieken hebben nog geen groen licht. De kans op vertraging van importgoederen uit China wordt hierdoor steeds reëler.

Koninklijke Metaalunie ontvangt in dit kader vragen van leden die onderdelen uit China betrekken. Een voorbeeld van zo’n vraag is wat de gevolgen zijn als een lidbedrijf niet aan haar contractuele verplichtingen richting een klant kan voldoen omdat zij onderdelen van haar leverancier in China niet tijdig geleverd krijgt.

Indien de Metaalunievoorwaarden rechtsgeldig op uw overeenkomst met de klant van toepassing zijn, levert de bovenstaande omstandigheid 'contractuele overmacht' op. Hoewel u niet tijdig aan uw verplichtingen richting de eindklant voldoet, wordt deze tekortkoming niet aan u toegerekend en bent u daarom niet schadeplichtig.

Indien u geen beroep kunt doen op de inhoud van de Metaalunievoorwaarden, levert de bovengenoemde omstandigheid wellicht overmacht op grond van de wet op. Die mogelijkheid geldt met name voor overeenkomsten die zijn gesloten voordat de potentiële gevolgen van het coronavirus voor de industrie voorzienbaar waren.

Dit is een voorbeeld van een vraag over de gevolgen van de virusperikelen. Uiteraard kunt u ook door een andere oorzaak geconfronteerd zijn met de problematiek van het coronavirus.

Lees ook: Coronavirus en zakendoen: wat moet u weten?

Vragen/opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen over de (potentiële) impact van het coronavirus op uw bedrijf? Neem dan contact op met Metaalunie Ledenservice op info@metaalunie.nl

 

Misschien interessant voor u

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma       
Directeur Organisatie

Avond van de
Maakindustrie

> Lees meer.