U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Mkb-subsidieregeling Leren en ontwikkelen
Met de subsidieregeling Leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM) stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 48 miljoen per jaar beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:
• Individuele mkb-ondernemingen
• Samenwerkingsverbanden in het mkb en daarnaast
• De grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Vanaf 2 maart a.s. kunnen deze partijen subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming.

De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werkenden in de onderneming of het opschalen of uitbreiden van andere succesvolle projecten. Tot slot kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Meer informatie over SLIM.

 

Blog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Politieke aard-
verschuiving

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl