U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
De afgelopen maanden hebben twee woorden de actualiteit gedomineerd, stikstof en PFAS. De economische bedrijvigheid leidt sterk onder deze discussies. Uit onze economische barometer blijkt dat onze leden stevig worden geraakt. In de raadpleging geeft 45% van onze leden aan in meer of mindere mate door deze problematiek te worden geraakt. Er gloort een klein beetje licht aan de horizon, maar helaas ligt de nadruk vooral op een ‘klein beetje’. 

De voorgestelde ‘Regeling Spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur’ is uitermate omslachtig en beperkt zich ten onrechte tot woningbouw en een beperkt aantal tracébesluiten. Wij hebben dit breed in Den Haag laten horen en ook gemeld in de internetconsultatie van de regeling, die onderdeel is van de Spoedwet aanpak stikstof.

In de Spoedwet is voorzien in aanvullende instrumenten voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Dat moet de discussie vlottrekken. Op zich is het natuurlijk goed dat er voor de woningbouw en tracébesluiten een oplossing wordt gezocht, maar ten onrechte biedt dit geen oplossing voor de ook zeer belangrijke utiliteitsbouw. Het gaat hier onder andere om nieuwbouw en uitbreiding van bedrijfsgebouwen. De groei- en innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven wordt hiermee geremd en voor getroffen bedrijven op slot gezet. Wij zien daarom graag een verbreding van deze regeling met utiliteitsbouw.

Inhoudelijk is de nu voorgestelde regeling uitermate omslachtig, met veel administratieve lasten en resterende risico’s voor alle bouwprojecten waar de regeling zich op richt. Dit, terwijl het voor verreweg de meeste projecten veel effectiever - in geld en administratieve lasten - zou zijn als er voor de bouwprojecten met een uiterst minimale stikstofdepositie een veel lichter regime zou gelden middels een zogenaamde drempelwaarde. Je zou kunnen zeggen dat je daarmee eerst het kaf van het koren scheidt. Daarom is ons dringende verzoek om zo spoedig mogelijk met deze drempelwaarde(n) te komen, zodat we ons allen een hoop energie, geld en frustratie kunnen besparen en veel projecten kunnen laten doorgaan. 

Snelheid is in deze discussie cruciaal. Maak snel en in de volle breedte duidelijk wat onnodig door deze discussie wordt geraakt en gewoon door kan gaan. Daarna kan de zorgvuldige afweging gemaakt worden in situaties waar meer aandacht, en dus tijd, voor nodig is. Het gaat niet voor niets om een ‘spoed’ aanpak.

 

Jos Kleiboer
Directeur Beleid

 

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma     
Directie

Ontspanning

> Lees meer.