U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Herziene goederenlijst EU dual-use verordening van kracht
Op 30 december 2019 heeft de Europese Unie (EU) een herziene goederenlijst behorende bij de dual-use verordening (428/2009) gepubliceerd. Deze lijst is meteen rechtsgeldig in de gehele Europese Unie. Op de site van de Europese Commissie (link hieronder) vindt u een document met een opsomming van alle wijzigingen die in de bijlagen van de verordening zijn opgenomen sinds de vorige versie.

Waar gaat het om?
Dual-use goederen zijn goederen, software en technologie die gewoonlijk worden gebruikt voor civiele doeleinden, maar die militaire toepassingen kunnen hebben of kunnen bijdragen aan de productie van massavernietigingswapens. Dit zijn bijvoorbeeld kernwapens, chemische strijdgassen of biologische wapens en hun overbrengingsmiddelen.

Vanwege de internationale veiligheid gelden strenge regels voor de export en doorvoer van dual-use goederen. Deze zijn gebaseerd op de Europese dual-use verordening. Bij deze verordening zit een uitgebreide lijst met gespecificeerde goederen. Deze lijst wordt jaarlijks herzien. Voor export naar landen buiten de EU en voor de overdracht binnen Europa van sommige gevoelige dual-use goederen, is een exportvergunning nodig.

Meer informatie
De nieuwe verordening is gepubliceerd in Publicatieblad L 338 van 30-12-2019.

Een beknopt overzicht van de wijzigingen vindt u hier.

Meer informatie over het EU beleid ten aanzien van dual use goederen vindt u op de site van de Europese Commissie

Voor praktische informatie en vragen over het aanvragen van een vergunning kunt u terecht bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer van Belastingdienst/Douane. Telefoonnummer: 088 - 151 21 22.

Misschien interessant voor uBlog

Blog


Jos Kleiboer
Directie

Tweede golf

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl