U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Zzp-plannen zijn te complex en gaan niet werken
De Stichting van de Arbeid, waaronder MKB-Nederland en VNO-NCW, vindt dat minister Koolmees de Wet minimumbeloning zelfstandigen en de Wet op de zelfstandigenverklaring niet moet indienen. De wetsvoorstellen zijn complex voor opdrachtgevers én -nemers, en controle en handhaving zijn niet goed geregeld. De voorstellen zijn onvoldoende ingebed in een bredere visie op de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. "Koninklijke Metaalunie steunt de kritiek van de Stichting van de Arbeid. De wetsvoorstellen zijn te ingewikkeld, leiden tot veel administratieve rompslomp en gaan het probleem van schijnzelfstandigheid niet oplossen."

Ad hoc
Volgens de Stichting van werkgevers en vakbonden hebben de maatregelen in grote mate een ad hoc-karakter, terwijl de gevolgen verstrekkend zijn voor alle werkenden. In vormgeving en uitvoering zijn de voorstellen ‘uitermate complex. De doelstelling om de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en -nemer te verduidelijken, lijkt verder weg dan ooit.’

Regels manipuleren
Partijen die te goeder trouw zijn riskeren sancties als zij – onbedoeld – in strijd met de wet handelen. Partijen te kwader trouw kunnen de uitvoering van de regels juist manipuleren. Controle en handhaving zijn onvoldoende ingericht om dit tegen te gaan.

Toename lastendruk
Minister Koolmees wil een minimumtarief van 16 euro invoeren voor de onderkant van de zzp-markt, en een zelfstandigenverklaring voor de bovenkant, zzp’ers die meer dan 75 euro per uur rekenen. Volgens de Stichting levert dit een ‘grote toename’ in de administratieve lastendruk op voor zowel opdrachtnemers als -gevers, en is er geen garantie dat het minimumtarief voldoende bescherming biedt. De ondernemersorganisaties en de vakbonden zullen binnenkort nog afzonderlijk aanvullend reageren.

Bron: MKB-Nederland

Misschien interessant voor uBlog

Blog


Jos Kleiboer
Directie

Tweede golf

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl