U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Doorstart na faillissement: scheid het kaf van het koren
Faillissementen zijn nooit leuk. Niet voor de ondernemer, niet voor zijn personeel en niet voor de schuldeisers. Soms kan een definitief faillissement worden voorkomen via een doorstart in afgeslankte vorm. Daarmee maak je niet iedereen blij, maar wel een groot deel. Die mogelijkheid van een doorstart staat echter op losse schroeven.

De afgelopen jaren hebben zich doorstarts voorgedaan waarbij de indruk werd gewekt dat zij bedoeld waren door de eigenaren om op een makkelijke manier van personeel en schulden af te komen. En vervolgens de draad weer op te pikken. Vakbonden reageerden met rechtszaken. In Europees verband was dit de aanleiding om de regelgeving in de lidstaten op het gebied van doorstarts nog eens tegen het licht te houden. Zo ook in Nederland.

Deze zomer presenteerde het kabinet het voorstel voor de Wet overgang van onderneming in faillissement (Wovo of WOF). De wet – in deze vorm – leidt er volgens MKB-Nederland toe dat geen enkele doorstart meer mogelijk is. Koninklijke Metaalunie staat achter dit standpunt. De (financiële) gevolgen en onzekerheden voor de nieuwe eigenaar zijn erg groot. Hij moet bijvoorbeeld eerst alle werknemers overnemen en mag daarna aan de hand van een objectieve selectiemethode bepalen met wie hij verder wil gaan. Zoals het nu wordt voorgesteld, moet hij dan wel nog alle salarissen betalen. Vooral in het geval van het mkb hakt dat er nogal in.

Verlies werkgelegenheid
Bij faillissementen en doorstarts moet goed worden gekeken naar de positie van werknemers. Zeker als het gaat om een doorstart door de zittende eigenaar. Maar die zorg mag niet doorslaan, want dan is niemand meer geneigd om een bedrijf in problemen een tweede kans te geven. Dat zou verlies van álle werkgelegenheid kunnen betekenen.

Onderscheid maken
In het wetsvoorstel moet daarom een onderscheid worden gemaakt tussen doorstarts die al in een vroeg stadium, voor het uiteindelijke faillissement, zijn voorbereid, en doorstarts die na het faillissement tot stand komen, bijvoorbeeld op initiatief van de curator. In dat laatste geval zou de nieuwe eigenaar meer ruimte moeten krijgen om te bepalen met hoeveel en met welke werknemers hij verder wil. Het wetsvoorstel is nu voorgelegd aan alle betrokken partijen.

Bron: MKB-Nederland

 

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma     
Directie

Ontspanning

> Lees meer.