U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Ondernemers: stikstofaanpak kabinet biedt onvoldoende soelaas op korte termijn
Het is goed dat het kabinet de noodsignalen vanuit het bedrijfsleven over de stikstofproblematiek ter harte neemt en de vergunningverlening snel weer op gang wil brengen. Hoewel het kabinet doordrongen is van de urgentie, bieden de plannen echter geen soelaas voor de korte termijn. Alle 18.000 projecten die stilliggen moeten nog steeds door de vergunningenmolen heen. Wat mist zijn drempelwaarden om projecten met verwaarloosbare emissies hiervan uit te zonderen. Die drempelwaarden laten nog tot in 2020 op zich wachten, maar bedrijven die nu al in zwaar weer verkeren hebben die tijd niet. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de stikstofaanpak die het kabinet vanmiddag heeft gepresenteerd en waarin zij een aantal van hun eigen voorstellen terug zien.

De ondernemersorganisaties zijn zich zeer bewust van de bestuursrechtelijke knelpunten waarin Nederland zich heeft geworsteld en waarvoor geen gemakkelijke uitweg is. Ze zijn positief over de gebiedsgerichte aanpak van het kabinet en zien overall een goede balans met oog voor natuur én economie.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn van mening dat er voor gemeenten en provincies geen reden meer is om vergunningaanvragen naast zich neer te leggen en roepen hen op om die vanaf aanstaande maandag weer voortvarend op te pakken. Het is goed dat het kabinet hen daarbij (financiële) ondersteuning biedt. 

Zorgelijk is dat het vermoedelijk nog maanden gaat duren voordat het stuwmeer aan aanvragen is weggewerkt. Met name daarom ook is het teleurstellend dat het kabinet nu niet komt met drempelwaarden voor de depositie. Daardoor hadden ondernemers voor vele projecten met een verwaarloosbaar effect op de natuur kunnen volstaan met een melding in plaats van een vergunningaanvraag. De ondernemersorganisaties vinden dat de kabinetsplannen op de korte termijn zo te weinig soelaas bieden aan bedrijven die al maanden in onzekerheid verkeren en waarvan sommige al op het punt van omvallen staan.

Zij hadden eerder gepleit voor snelle en heldere drempelwaarden voor de depositie, maar die laten nu nog maanden op zich wachten. ‘Dat betekent dat de onzekerheid voortduurt, sommige bedrijven wellicht de kerst niet zullen halen en mogelijk duizenden mensen tegen die tijd zonder werk thuis zitten.’
De ondernemersorganisaties zijn ook niet te spreken over de maatregelen met betrekking tot intern en extern salderen, waarbij bestaande rechten van bedrijven worden geschonden.

VNO-NCW en MKB-Nederland beraden zich samen met brancheorganisaties waaronder Koninklijke Metaalunie op de mogelijkheid van een proefproces om te zien of en hoe aangerichte schade van bedrijven op de staat kan worden verhaald.

Metaalunie heeft ook gemerkt dat er in hoge mate een gebrek is aan kennis over de problematiek bij met name gemeentes. Gemeentes moeten projecten beoordelen, maar ontberen vaak de kennis om dat te doen. Metaalunie stelt daarom ook nog voor om gemeentes met spoed te ondersteunen op dit vlak. 

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma     
Directie

Ruimte voor ondernemen

> Lees meer.