U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Koninklijke Metaalunie blij met investeringen in technisch onderwijs
Minister Slob heeft het startsein gegeven voor Sterk Techniekonderwijs. Vmbo-scholen kunnen in januari 2020 starten met het omzetten van plannen in concrete acties voor het verbeteren van het techniekonderwijs. Voor de uitvoering van de plannen heeft het kabinet in het regeerakkoord structureel 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Bij het realiseren van de vmbo techniek plannen wordt 10% cofinanciering van het bedrijfsleven gevraagd. Ook Metaalunieleden leveren in veel van de regionale plannen een flinke bijdrage. 

Op het vmbo kiezen nu te weinig leerlingen voor een technisch profiel. Hoewel het percentage meisjes op het technisch vmbo stijgt, gaat het ook hier om kleine percentages van maximaal 5%. Voor de komende jaren wordt een daling van het absolute aantal leerlingen voorzien, die met name het vmbo zal raken. Met gelijkblijvende percentages van leerlingen voor een technisch profiel, levert dit een groot tekort aan mbo-studenten op en daarmee ook een probleem op de arbeidsmarkt. Dit terwijl juist in de techniek de vraag naar vakmanschap groot is. 9 van de 10 vacatures voor technisch personeel vragen om basis- of middelbaar opgeleiden. De plannen van de regio’s zijn er op gericht om de instroom in het technisch vmbo en de aansluiting van vmbo naar mbo te verbeteren.“Geweldig dat de vmbo scholen aan de slag kunnen met hun goedgekeurde plannen. Verbetering van het technisch onderwijs is ontzettend belangrijk”, aldus Marianne van Loenhout beleidsmedewerker Onderwijs bij Koninklijke Metaalunie. “Dit kan alleen door goede samenwerking tussen scholen en bedrijven. Daar investeren wij als ondernemersorganisatie met onze aangesloten bedrijven graag in. Wij wensen alle scholen succes toe met het uitvoeren van hun mooie plannen. Tegelijkertijd roep ik al onze metaalbedrijven op ook deel te nemen aan Sterk Techniekonderwijs.”

In totaal dienden 78 regio's plannen in voor de verdere ontwikkeling van hun techniekonderwijs in de komende vier jaar. Binnen Sterk Techniekonderwijs ondersteunen Platform Talent voor Technologie (PTvT) en Stichting Platforms Vmbo (SPV), in opdracht van het ministerie van OCW, de regionale samenwerkingen van vmbo- en mbo-scholen en het bedrijfsleven ter verbetering van het techniekonderwijs.

Bekijk de video 'Sterk Techniekonderwijs is een must voor de metaalsector':

 

Ook samenwerken met het onderwijs?
De samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs is de manier om te zorgen voor voldoende jongeren die kiezen voor een technische opleiding. Wilt u ook meedoen? Neem dan contact op met uw regiosecretaris.

 

Misschien interessant voor u

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma       
Directeur Organisatie

Avond van de
Maakindustrie

> Lees meer.