U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Metaaluniebestuur stemt in met principe akkoord cao
De afgelopen twee weken is in onze vereniging Koninklijke Metaalunie stevig gediscussieerd over het cao-akkoord. In de meeste districten is het districtsbestuur bijeen geweest. In diverse districten is tijdens de, in deze periode reeds geplande, algemene ledenvergaderingen ook hierover gediscussieerd.

De Raad van Bestuur van de vereniging, waarin alle districten zijn vertegenwoordigd, besluit uiteindelijk over het cao-akkoord. Zij hebben op maandag 16 september vergaderd. Tijdens de vergadering is uitvoerig stilgestaan bij alle ontvangen reacties, die in de besluitvorming zijn meegewogen. Uiteindelijk heeft de Raad van Bestuur in meerderheid besloten het cao akkoord goed te keuren, maar met de uitdrukkelijke afspraak dat Metaalunie nader onderzoek gaat doen naar het proces en de manier waarop in de toekomst de cao tot stand kan komen.

Daarnaast gaat Metaalunie de druk opvoeren richting de overheid om de beloften tot lastenverlichting voor de bedrijven waar te maken en in de toekomst de mkb-ondernemers meer tegemoet te komen.

De Raad van Bestuur heeft in haar besluitvorming nadrukkelijk meegewogen dat het akkoord naast de afgesproken loonsverhogingen ook een duidelijke afspraak bevat over het beheersen van de werkgeversbijdrage aan de pensioenen voor de komende drie jaar.

> Lees de details van het akkoord.

 

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma     
Directie

Ontspanning

> Lees meer.