U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
De afgelopen weken stond de Nederlandse overlegpolder vooral in het teken van het pensioen. Na jarenlange discussie is er een akkoord bereikt over de contouren van een nieuw pensioenstelsel. Ook de vakbonden steunen na raadpleging van hun achterban massaal het bereikte resultaat. Maar er kwam ook een advies over de rekenrente voor pensioenfondsen en die zette de boel weer op scherp. Is dit nu het einde van de discussie over het pensioenstelsel of een nieuw begin?

Welbeschouwd is het akkoord vooral een eerste pijler akkoord. Dit deel is het meest uitgewerkt in concrete afspraken. De AOW leeftijd gaat terecht langzamer oplopen en de mogelijkheid om eerder uit te treden bij ‘zwaar werk’ wordt versoepeld. Dit zijn voor onze sector herkenbare maatregelen, waar het fit en productief de eindstreep halen zeker een thema is. Het binnen randvoorwaarden schrappen van de RVU-boete is een aanvulling op het palet van maatregelen in het kader van duurzame inzetbaarheid. Het is winst dat het pensioenakkoord ruimte biedt om hier op bedrijfsniveau individuele afspraken over te maken zonder fiscaal extra belast te worden.

De uitwerking op de tweede pijler is minder concreet. Veel uitwerkingen worden naar de nog te vormen stuurgroep verwezen. De houdbaarheid van het huidige pensioenstelsel staat stevig onder druk, dat mag duidelijk zijn. Zeker na het advies van de commissie Dijsselbloem om de te strakke regels nog verder aan te halen. Zolang er geen ruimte op de rekenregels wordt geboden, moet er dus wat anders gebeuren om de discussie over dekkingsgraden en gebrek aan indexatie te beslechten. Het bereikte akkoord biedt hier goede aanknopingspunten voor, maar laat ook nog veel punten open. De huidige spelregels dwingen een minder harde pensioentoezegging af. Dat punt is helder.
De afspraak om pas te korten als de dekkingsgraad onder de 100% komt, in plaats van een percentage rond de 105%, is positief en beperkt voor de korte termijn dit risico. Het afschaffen van de doorsneepremie zorgt voor meer hoofdbrekens. Hoe gaat dit (financieel) uitpakken en hoe ga je om met opgebouwde en nieuwe rechten? Dat zal een uitdaging worden voor de genoemde stuurgroep om dit in onder andere onze sector kostenneutraal in te voeren.

Naast deze discussies over het pensioenstelsel bevat het pensioenakkoord ook afspraken over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Dit laatste heeft natuurlijk niets met pensioen te maken, maar met de brede discussie over de inrichting van de arbeidsmarkt. Regelmatige lezers van deze blog zullen niet verrast zijn dat wij daar anders instaan.

Al met al is het pensioenakkoord een stap in de goede richting. Als de uitwerking ook nog niet al te veel onverwachte hobbels of politieke discussies oplevert, dan kan dit de discussie wel eens gaan beëindigen. Maar het kan ook zo maar het begin van een nieuwe discussie worden ……

Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Misschien interessant voor u

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma       
Directeur Organisatie

Rente-spagaat

> Lees meer.