U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Micronorm lokale lasten goed voor bedrijven én burgers
MKB-Nederland en VNO-NCW zijn ontstemd dat het Rijk wel afspraken met de gemeenten heeft gemaakt over de ontwikkeling van de lokale lasten voor burgers, maar ondertussen niets doet voor ondernemers. ‘Hun lasten stijgen alleen maar. Het is wat ons betreft wel een keertje klaar’, aldus de ondernemersorganisaties. Koninklijke Metaalunie sluit zich hier zonder twijfel bij aan en heeft input geleverd voor de lobby.

Tot 53 procent
Uit de meest recente cijfers blijkt dat in meer dan 60 gemeenten de lokale lasten voor ondernemers met 6 tot zelfs 53 procent zijn gestegen. Vooral de horeca, de detailhandel en de recreatieve sector hebben daarnaast met een stapeling van lokale lasten te maken.

Miskenning
Het Rijk heeft nu afspraken gemaakt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de beperking van de lokale lasten voor burgers. Het is echter niet fair om ondernemers daarvoor op te laten draaien. Dat is een miskenning van de belangen van lokale bedrijven en hun toegevoegde waarde voor de lokale economie en leefbaarheid.

Geen macro- maar micronorm
In een brief vragen de ondernemersorganisaties de Tweede Kamer niet akkoord te gaan met de afspraken met de VNG en in plaats daarvan aan te sturen op de instelling van een micronorm. Die verplicht gemeenten de belastingopbrengst met niet meer dan het inflatiepercentage te laten stijgen. ‘Daar hebben zowel burgers als bedrijven baat bij.’ De huidig geldende macronorm werkt volgens de ondernemersorganisaties niet. Die stelt een maximum aan de stijging van de OZB-opbrengsten van alle gemeenten samen.

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Fried Kaanen     
Voorzitter Metaalunie

Samen overeind
blijven

> Lees meer.