U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
De overheid heeft in 2016 aanpassingen doorgevoerd in de opbouw en duur van de WW- en WGA-uitkeringen. De periode dat een werknemer recht heeft op deze uitkeringen is daardoor korter geworden. Een werknemer die langer dan 10 jaar werkt bouwt nog maar een halve maand WW of WGA op per gewerkt jaar. Voorheen was dit 1 maand. Ook de maximale duur van de uitkeringen is verkort van 38 naar 24 maanden. De cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf en de cao in de Metalektro repareren de kortere WW en WGA.

Cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf
De werkgever is verbonden aan de cao Private Aanvulling WW en WGA Metaal en Techniek (WWM). Samen met uw medewerkers neemt u met ingang van 1 juli 2019 deel aan deze aanvullende cao. De cao WWM voorziet in een aanvullende uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde uitkering (WGA).

De werknemers betalen de premie hiervoor. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de inhouding en afdracht van de werknemersbijdrage aan Stichting WWM (SWWM). De Stichting beheert de premiebijdragen. De uitkeringenadministratie wordt verzorgd door een gespecialiseerde uitvoerder: WWplus.

De bijdrage voor de regeling houdt u vanaf 1 juli 2019 in bij de werknemers. De premie voor 2022 bedraagt 0,2 % en wordt tot het maximum SV-loon van € 59.706,- (2021: € 58.311,-) berekend over hetzelfde jaarsalarisbegrip dat voor het pensioen (PMT) en de sociale regelingen in de Metaal en Techniek (bijvoorbeeld SFM en O&O Fondsen) wordt gebruikt. Via de combinota die u van MN ontvangt, draagt u de premies af.

Kijkt u voor meer informatie over de regeling, de premie en incasso op de website van SWWM. U vindt daar tevens veel gestelde vragen en antwoorden.

In de Metalektro ligt de uitvoering van de regeling bij de Stichting PAWW. De premie voor de aanvulling WW/WGA (derde jaar WW) is voor 2022 vastgesteld op 0,2% (2021: 0,4%) van het brutoloon tot het maximum premieloon voor de werknemersverzekeringen van € 59.706,- (2021: € 58.311,-). De premie komt geheel voor rekening van de werknemer.

Voor meer informatie verwijzen wij naar: www.spaww.nl.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog

Adriaan Vonk / Directie      

Een vacature is geen sinecure

Lees meer.