U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Op dinsdag 9 april zijn de cao-onderhandelingen voor de cao metaalbewerking, onderdeel van de sector Metaal en Techniek gestart. Na een aantal jaren, waarin de economische groei stevig was, maakt de groei in de sector een pas op de plaats. Er bestaan nog steeds kansen, maar zijn er ook diverse onzekerheden. Bij deze cao-onderhandelingen gaat het om méér dan alleen arbeidsvoorwaarden. Duurzame groei voor de hele sector, dat is het resultaat waar werkgevers en werknemers samen naar moeten streven.

Onze economische barometer liet in het vierde kwartaal van 2018 een al iets zwakkere groei zien. In het eerste kwartaal 2019 neemt de groei nog verder af. Dat is op zich nog niet verontrustend, maar wel een signaal dat niet genegeerd mag worden. De huidige economische situatie wordt gekenmerkt door grote onzekerheid. De arbeidsmarkt voor goede vakmensen is krap. Voor technici op alle niveaus, maar ook voor werkvoorbereiders, ict'ers en data-analisten liggen er volop carrièrekansen. In een branche waar vaste contracten nog altijd de norm zijn! Willen we die ontwikkeling vasthouden, dan is het essentieel dat we verstandig omgaan met de arbeidsvoorwaarden en voldoende flexibiliteit inbouwen in de cao.

Investeren in kennis
Smart industry zorgt voor kansen in het optimaliseren en digitaliseren van productieprocessen. Het betekent wel dat de kennis van vakmensen voortdurend op peil moet worden gehouden. Omdat kennis in de sector steeds belangrijker wordt, ligt het accent daarom ook op investeren in de scholing van werknemers. Daarbij gaat het om kennis van nieuwe machines en technologie, maar óók om sociale innovatie. Die inspanning zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Marges onder druk
Hoe gunstig de vooruitzichten ook zijn, nog altijd staan de marges flink onder druk. De werkgeverslasten en de kosten van materialen en energie stijgen, terwijl het voor bedrijven niet makkelijk is die kosten door te berekenen aan hun klanten. Als er dan geen verdere groei in de sector is, dan betekent dit dat de rek er zo langzamerhand wel uit is. Met andere woorden: de financiële ruimte zal ook de komende jaren bepaald niet onbeperkt zijn.

Fitte werknemers zijn duurzaam inzetbaar
Het werknemersbestand in de technische sector vergrijst. Werkgevers zien oudere werknemers graag fit de eindstreep halen. Maar duurzame inzetbaarheid gaat niet alleen over oudere werknemers. Het gaat dan over de hele loopbaan van elke werknemer. Daarom wordt in de sector veel aandacht besteed aan arbeidsomstandigheden. Daarom is een preventiefonds opgericht met Mevas en Zilveren Kruis om werknemers fit en gezond aan het werk te houden. De vitaliteit van werknemers is een gezamenlijk belang.

Stevig fundament
Koninklijke Metaalunie wil met de nieuwe cao een stevig fundament leggen onder een toekomst, die aantrekkelijk is voor werkgevers én werknemers. Samen met de vakbonden gaan we voor een sterke en duurzame technische sector.

Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

 

Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Sterke plannen voor
Sterk Techniek Onderwijs

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl