U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Gebruik de EPK-tool om aan uw informatieplicht energiebesparing te voldoen

Sinds 19 maart jl. is het RVO - eLoket informatieplicht energiebesparing geopend. Via dit loket moeten 125.000 ondernemers, die boven een bepaald energieverbruik zitten, uiterlijk 1 juli as. aan hun bevoegd gezag melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen om aan hun energiebesparingsplicht te voldoen.

Metaalunie voert een continue lobby om de plicht zo uitvoerbaar mogelijk te laten landen bij de leden. Op dit moment wordt onder meer voor uitstel van de handhaving gepleit (zie de berichten op deze site). Ook wordt er gewerkt aan hulpmiddelen om leden te ondersteunen bij hun informatie- en bespaarplicht. Deze komen in april as. beschikbaar.

Van diverse ondernemers is vernomen dat zij worden benaderd door marktpartijen, zoals energiemaatschappijen en adviesbureaus. Deze bedrijven bieden in het kader van de informatieplicht energiebesparing diensten aan. In ruil voor een vergoeding van honderden euro’s helpen zij om een overzicht te krijgen van de maatregelen die getroffen moeten worden. Metaalunie heeft er echter altijd voor gepleit dat een ondernemer volledig zelfstandig, dus zonder externe hulp en aanvullende kosten, aan de informatie- en bespaarplicht moet kunnen voldoen.

Om die reden is enkele jaren geleden voor de leden een digitale energie bespaar tool ontwikkeld. Deze wordt op dit moment geactualiseerd zodat hij geschikt is om te kunnen voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen. Ook in gedrukte vorm komt ondersteunend materiaal beschikbaar. Oplevering vindt plaats in april en op 27 mei vindt een (eerste) voorlichtingsbijeenkomst plaats (zie agenda).

Kijk voor meer informatie en veel gestelde vragen op www.metaalunie.nl/energiebesparing
Al uw op- en aanmerkingen kunt u mailen naar informatieplicht@metaalunie.nl

Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Sterke plannen voor
Sterk Techniek Onderwijs

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl