U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
eLoket informatieplicht energiebesparing gelanceerd; zorgen om gebruiksgemak
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft vandaag het eLoket informatieplicht energiebesparing gelanceerd. Via dit loket moeten ondernemers voor 1 juli 2019 aangeven welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen om aan de wettelijke energiebesparingsplicht te voldoen. Ondernemersorganisaties (waaronder Koninklijke Metaalunie) en werkgeverskoepels VNO/NCW en MKB-Nederland, maken zich zorgen over het gebruiksgemak van het eLoket, alsmede over de beperkte tijd die tot 1 juli resteert om aan de informatieplicht te voldoen.

Het eLoket is de afgelopen periode met forse vertraging en onder grote tijdsdruk tot stand gekomen. Ondernemersorganisaties en de werkgeversorganisaties hebben tot het laatste moment verbeterpunten aangedragen om een toegankelijk loket met minimale lastendruk voor ondernemers te realiseren. Een deel van deze verbeterpunten is doorgevoerd, maar het ministerie heeft niet meer de mogelijkheid gegeven op de laatste versie van het loket te reageren. Ook het testpanel, bestaande uit ondernemers en gemeentes, heeft de gelanceerde versie niet meer kunnen beoordelen.

Informatiebijeenkomst op 27 mei
Ondernemers wordt geadviseerd om zich te gaan voorbereiden op de informatieplicht door gegevens te verzamelen, het registratiesysteem alvast te doorlopen en de komende voorlichtingsbijeenkomsten bij te wonen. Op maandagmiddag 27 mei vindt bij Metaalunie een bijeenkomst plaats en er worden meer bijeenkomsten gepland indien daar aanleiding voor is. Tegelijkertijd wordt ondernemers gevraagd om eventuele knelpunten te melden en even te wachten met het definitief ondertekenen en inzenden van de ingevulde webpagina’s van het eLoket totdat alle signalen qua gebruiksmak op groen staan. U kunt al uw op- en aanmerkingen mailen naar informatieplicht@metaalunie.nl.

De minister en staatssecretaris van EZK worden ondertussen opgeroepen om alle mogelijkheden tot uitstel van handhaving juridisch te verkennen, zodat ondernemers het eLoket goed kunnen invullen zodat het achterliggende doel van energiebesparing wordt gerealiseerd. Als direct gevolg van de vertraging rond het eLoket hebben ondernemers immers drie maanden minder dan in de oorspronkelijke planning om aan de informatieplicht energiebesparing te voldoen. Voor een ordentelijk proces is het cruciaal dat zowel ondernemers als bevoegde gezagen de tijd krijgen om zich goed voor te bereiden.

Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Sterke plannen voor
Sterk Techniek Onderwijs

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl