U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Brexit impact op sectoren
De economische pijn van de brexit laat zich ook voor de Britse uittreding al voelen. Vooral in de export is dit duidelijk zichtbaar. Sinds het referendum in 2016 is de groei van de Nederlandse export van goederen naar het VK nagenoeg tot stilstand gekomen.

Dit komt door twee factoren, de daling van het pond ten opzichte van de euro (het ‘valuta-effect’) en afkoeling van de vraag (‘vraaguitval’) bij Britse consumenten en producenten. Door de waardedaling van het pond zijn producten van buiten het VK relatief duurder geworden. Ten opzichte van Britse concurrenten is de positie van Nederlandse leveranciers daardoor verslechterd. Het valuta-effect drukte de exportwaarde van goederen en diensten in 2018 naar schatting met bijna € 11 miljard. Tegelijkertijd steeg de totale export naar andere Europese landen de afgelopen drie jaar sterk. Door die positieve trend is de brexit-pijn voor het Nederlandse bedrijfsleven tot nog toe verzacht.Brexit vooral al voelbaar in landbouw, industrie, transport en groothandel
Het valuta-effect en vraaguitval pakken veelal negatief uit voor bedrijven die veel zaken doen met het VK. Zij ervaren druk op hun marges en/of volumes en een grotere noodzaak om naast het VK in te zetten op alternatieve afzetmarkten. Met name bedrijven in de landbouw & visserij, industrie, handel en transport geven aan dat de brexit hun handel treft. Het aandeel ondernemers dat verwacht dat de Britse uittreding hun bedrijfsvoering de komende maanden gaat raken is begin 2019 gestegen tot 25%.

Hightech industrie
Het Verenigd Koninkrijk is goed voor 8,5% van de totale uitvoerwaarde van de hightech industrie. De uitvoer naar het VK kreeg in 2017 te maken met krimp. De cijfers over 2018 duiden op een lichte groei vanwege een toename van de wederuitvoer, de uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen bleef echter dalen. Binnen de hightech worden onder andere fabrikanten van machines en trucks geraakt doordat Britse bedrijven vervangings- en uitbreidingsinvesteringen uitstellen of afblazen. Ruim 40% van de ondernemers in de industrie verwacht dat de brexit in de komende 3 maanden invloed zal hebben op hun bedrijfsvoering. Alleen in de landbouw ligt dit aandeel hoger blijkt uit de Conjunctuurenquête van het CBS van begin 2019.

Koninklijke Metaalunie biedt leden hulp bij het voorbereiden op de Brexit. Bekijk de kennisbank op deze website voor meer informatie.

Bron: ING

Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Sterke plannen voor
Sterk Techniek Onderwijs

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl