U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details

Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer beëindigt (met toestemming van het UWV of met een op maat gesneden beëindigingsovereenkomst), kan de werkgever een compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Dit geldt ook voor transitievergoedingen die in dit soort situaties door werkgevers tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn/worden uitgekeerd. Is dit het geval, dan moet uiterlijk op 30 september 2020 een aanvraag voor compensatie worden ingediend.

Voor de aanvraag van de compensatie stelt het UWV een formulier ter beschikking, waarop de benodigde informatie is vermeld. De werkgever zal in ieder geval de volgende stukken moeten aanleveren:

  • de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer;
  • documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Denk hierbij aan de WIA-beschikking van het UWV in combinatie met de toestemming van het UWV voor opzegging van de arbeidsovereenkomst of de beëindigingsovereenkomst;
  • loonstroken waaruit blijkt dat de werkgever tijdens ziekte loon heeft betaald;
  • gegevens voor de berekening van de (hoogte van de) transitievergoeding;
  • bewijs van betaling van de transitievergoeding.

De uitgewerkte richtlijnen vindt u hier. De regeling wordt gefinancierd door een uniforme structurele premiestijging van de Awf-premie.

Een compensatie-aanvraag voor een transitievergoeding die op of na 1 april 2020 wordt betaald, moet binnen zes maanden na betaling worden ingediend. Indien de werkgever de transitievergoeding in termijnen aan de werknemer betaalt, kan de aanvraag pas worden gedaan als de volledige vergoeding aan de werknemer is voldaan.

Het UWV dient binnen een redelijke termijn na ontvangst van de (volledige) aanvraag om compensatie te beslissen. Dit is in ieder geval binnen acht weken. Voor aanvragen die ‘oude gevallen’ betreffen, acht men het niet haalbaar om binnen de hiervoor genoemde termijn te beslissen aangezien er naar verwachting gedurende de eerste zes maanden na 1 april 2020 een groot aantal aanvragen wordt ingediend. Om deze reden is bepaald dat het UWV voor deze oude gevallen binnen zes maanden na ontvangst op de aanvraag moet beslissen.

Voor meer informatie en advies over bijvoorbeeld een op maat gemaakte beëindigingsovereenkomst, kunt u contact opnemen met Sociaaljuridisch advies, 030-6053344 of sj@metaalunie.nl.


Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer    
Directie

Lichtpuntjes

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl