U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Technische bedrijven beter voorbereid op de toekomstige arbeidsmarkt
Koninklijke Metaalunie, FME, Techniek Nederland en de opleidingsfondsen OOM, A&O en OTIB waarin deze branche- en vakorganisaties vertegenwoordigd zijn, gaan kleine en middelgrote technische bedrijven in Limburg intensief ondersteunen in het opstellen van toekomst- en personeelsplannen. Dit doen ze samen met de Limburgse arbeidsmarktregio’s, onderwijsinstellingen en vakverenigingen.

“Goed dat hiermee ingezet wordt op een herkenbare en toegankelijke koppeling van vraag en aanbod met de noodzakelijke ondersteuning”, vindt Anne Marie Heij, beleidssecretaris Onderwijs van Metaalunie. “In Limburg lag dat tamelijk versnipperd en partijen nemen zo adequate actie om effectief en efficiënt in deze regio aan de slag te gaan. Onze bedrijven hebben dat nodig en zijn dat meer dan waard.”

Heij ziet dat bedrijfsleven en politiek hier met name het voortouw nemen en voorwaardenscheppend zijn. “Een mooie uitdaging voor de scholen en het onderwijs om bij te dragen aan een passend onderwijs en opleidingsaanbod. Daar liggen mooie resultaten in het verschiet”. Metaalunie is tot nu toe een van de actiefste aanjagers geweest. “En in de verdere programmering gaan we die rol uiteraard verder vervullen”, aldus Heij.

Het project – genaamd de ‘Techniekcoalitie’ – koppelt het netwerk, de deskundigheid en middelen van deze drie landelijke technische maakbranches en scholingsfondsen aan capaciteit, middelen en plannen in Limburg. De provincie Limburg brengt de partijen bij elkaar en ondersteunt ze met een bedrag van € 1.117.730,00. Het totale project loopt vier jaar, waarvan de provincie Limburg de eerste twee jaar ondersteunt. De komende tijd zal het programma nader worden ingericht, in overleg met alle betrokken partijen. Het doel is om 165 bedrijven te helpen bij het maken van verander- en strategische personeelsplannen, ongeveer 1.400 werknemers op te leiden en bij te scholen en 100 mensen vanuit een uitkeringssituatie te laten instromen. Daarnaast wil men met het project input genereren voor vernieuwde en modulair opgezette onderwijsmodules voor werkenden, vijftien hybride techniekdocenten opleiden en 120 praktijkopleiders ondersteunen. Ten slotte is het de bedoeling om 800 bedrijven en 2.800 werknemers voor te lichten over leven lang ontwikkelen, methodieken voor werkplekleren en modules voor e-learning uit te rollen en 5% minder uitval van leerlingen in het initieel technisch onderwijs te realiseren.

Misschien interessant voor u

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma       
Directeur Organisatie

Bbl-opleiding onmisbaar

> Lees meer.