U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Bbp groeit met 0,5 procent in vierde kwartaal 2018
Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2018 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is te danken aan het handelssaldo, de consumptie en de investeringen. Met het beschikbaar komen van het vierde kwartaal is ook het eerste groeicijfer voor het jaar 2018 bekend. Het bbp was vorig jaar 2,5 procent groter dan in 2017.

Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017 was het bbp 2,0 procent groter. De jaar-op-jaartoename is minder sterk dan in de drie voorgaande kwartalen. Net als in de voorgaande kwartalen is de groei in het vierde kwartaal breed gedragen. De consumptie, de investeringen en het exportsaldo droegen ongeveer evenveel bij.Ondernemersvertrouwen minder hoog
Het ondernemersvertrouwen komt aan het begin van 2019 uit op 10,6; bijna drie punten lager dan een kwartaal eerder. Desondanks ligt het vertrouwen nog ruimschoots boven het langjarig gemiddelde. Een groeiend aantal ondernemers verwacht negatieve gevolgen van de brexit.Bouw nog steeds koploper
Voor het tiende kwartaal op rij is in de bouw het vertrouwen het grootst van alle bedrijfstakken: 31,2. Ook in de zakelijke dienstverlening en bij groothandelaren is het vertrouwen bovengemiddeld. In de meeste bedrijfstakken is het ondernemersvertrouwen in het eerste kwartaal minder dan in het vierde kwartaal van 2018. De ondernemers die zich bezighouden met autohandel en -reparatie zijn aan het begin van 2019 negatief gestemd. Een groeiend deel van het niet-financiële bedrijfsleven verwacht in het eerste kwartaal van 2019 negatieve gevolgen van de brexit. Bijna 1 op de 4 bedrijven verwacht gevolgen voor de bedrijfsvoering. Met name de vrijheid van verkeer van goederen en diensten wordt volgens ondernemers geraakt (11,5 procent van de bedrijven). 11 procent van de ondernemers spreekt de verwachting uit dat er in het eerste kwartaal minder handel gedreven zal worden met Groot-Brittannië dan drie maanden geleden. Ook de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal zal naar verwachting negatief beïnvloed worden door de brexit. Ondernemers in de landbouw en de industrie verwachten het vaakst negatieve gevolgen van de brexit.

Export krimpt ruim 2 procent in december
Het volume van de goederenexport was in december 2,2 procent kleiner dan in december 2017, meldt het CBS. De daling is groter dan in november. In december 2018 kromp vooral de export van elektrotechnische apparatuur en chemische producten. Daarentegen steeg de export van machines en aardolieproducten. Het volume van de import was in december 1,7 procent groter dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in februari 2019 ongunstiger dan in december.
Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in februari ongunstiger dan in december. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaarontwikkeling van de Duitse industriële productie verslechterde. Daarnaast was het vertrouwen van industriële producenten in zowel de eurozone als geheel als in Duitsland lager dan in december.

Misschien interessant voor u

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Jos Kleiboer
Directeur Beleid

Geniet van de zomer

> Lees meer.