U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Informatieplicht energiebesparing en nieuwe erkende maatregelen
Naar verwachting worden bedrijven die midden- of grootverbruikers van elektra en/of gas zijn én onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, verplicht om vóór 1 juli 2019 het bevoegd gezag (gemeente/omgevingsdienst) digitaal te informeren over energiebesparende maatregelen die zij hebben getroffen. Een midden- of grootverbruiker verbruikt meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas.

De verplichting tot het treffen van energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen bestaat sinds 2008. Er zijn lijsten met erkende maatregelen voor verschillende bedrijfssectoren, onder meer voor de Metalelektro en het MKB-metaal. Er kan ook worden gekozen voor gelijkwaardige alternatieve maatregelen, maar de gelijkwaardigheid moet door het bedrijf worden aangetoond.

Naast het invoeren van de informatieplicht worden door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de lijsten met erkende maatregelen herzien. Deze zouden in januari 2019 bekend worden gemaakt, maar naar verwachting wordt dat nu eind februari / begin maart 2019.

Koninklijke Metaalunie is warm voorstander van energiebesparing, maar staat kritisch tegenover de voorgenomen wetgeving. Samen met andere brancheorganisaties, VNO-NCW en MKB-Nederland wordt ingezet op een minimale administratieve last en een maximale herkenbaarheid en gedragenheid van de maatregellijsten en de implementatie daarvan. Metaalunie is van mening dat de wetgeving in ieder geval niet eerder in werking kan treden dan nadat met praktijktests is aangetoond dat hier sprake van is. Ook pleit Metaalunie voor een uniforme en acceptabele uitvoering door de bevoegde overheden.

Kijk voor meer informatie en veel gestelde vragen op metaalunie.nl/energiebesparing. Leden die daaraan niet voldoende hebben kunnen contact opnemen met een van onze adviseurs bestuursrecht via 030-6053344 of bj@metaalunie.nl

Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Sterke plannen voor
Sterk Techniek Onderwijs

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl