U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Preventief medisch onderzoek speciaal voor de metaalbranche
Aandacht besteden aan de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers en proactief werken aan het duurzaam inzetbaar houden van het belangrijkste kapitaal in uw bedrijf is essentieel. Maak gebruik van het laagdrempelige. Een laagdrempelig middel hiervoor is het online Preventief medisch onderzoek (PMO) Metaal, waarmee bovendien voldaan wordt aan de wettelijke verplichting.

Online gezondheidscheck
Het PMO Metaal is een unieke, branchegerichte online gezondheidscheck, die kan worden aangevuld met fysieke onderzoeken. Het is ontwikkeld in nauwe samenwerking met arbodienstverlener ArboNed en geeft snel en gemakkelijk inzicht in de mentale en fysieke gezondheid van uw werknemers. Uniek in Nederland en vanaf nu beschikbaar voor Metaalunieleden.
Voor 50,50 euro per persoon kunt u uw medewerkers al een PMO Metaal aanbieden*. U kunt uw medewerkers ook aanvullend een fysiek onderzoek aanbieden.

(*In verband met corona wordt momenteel tot nader order door ArboNed een aangepaste longfunctietest uitgevoerd.)

Lager verzuim, minder kosten
Het Preventief medisch onderzoek (PMO, of PAGO) is een wettelijk verplicht middel om werknemers actueel inzicht te geven in hun gezondheid, leefstijl en eventuele gezondheidsrisico’s. Zo weten zij wat ze kunnen doen om dit te verbeteren, om verzuim te voorkomen. En u kunt gericht maatregelen treffen om uw organisatie gezonder te maken. Gezonde en vitale medewerkers zijn productiever, hebben meer werkplezier en verzuimen minder. Belangrijk, want gemiddeld kost één dag verzuim u al snel 250 euro.

Afgestemd op de branche
Het PMO Metaal is specifiek afgestemd op de werkzaamheden in de metaal- en techniekbranche. Direct na het invullen, ontvangen de werknemers een persoonlijke rapportage die inzicht geeft in hun mentale gezondheid, energie, leefstijl en fysieke gezondheid.

Loopt een werknemer een verhoogd gezondheidsrisico, dan krijgt hij een uitnodiging voor een telefonisch adviesgesprek met één van onze vitaliteit- en gezondheidsdeskundigen. Daarnaast coacht ArboNed uw werknemer bij het uitvoeren van de nodige verbeteracties. Waar mogelijk maken we hierbij gebruik van de samenwerkingen en voordelen die ArboNed Metaalunieleden biedt.

Vanaf 15 deelnemers kunt u kiezen voor een groepsrapportage die de relevante risico’s voor uw bedrijf zichtbaar maakt en nieuwe inzichten biedt op het gebied van duurzame inzetbaarheid, gezondheid en veiligheid.

Voor 50,50 euro per persoon (tarief 2021) kunt u uw medewerkers al een PMO Metaal aanbieden*. U kunt uw medewerkers ook aanvullend een fysiek onderzoek aanbieden.

Dit levert het PMO u en uw werknemers op

 • Kostenbesparing
  Een goed uitgevoerd PMO leidt tot gezonde en vitale medewerkers, minder verzuim, lagere verzuimkosten en minder instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
 • Inzicht in leefstijl en gezondheidsrisico’s
  De individuele rapportage geeft uw medewerkers inzicht in hun gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico’s.
 • Bewustwording belang gezondheid
  Uw medewerkers zijn zich beter bewust van het belang van een goede mentale en fysieke gezondheid.
 • Helder inzicht in gezondheidsrisico’s
  De groepsrapportage geeft u in één oogopslag inzicht in relevante risico’s voor uw bedrijf. U krijgt nieuwe inzichten op het gebied van duurzame inzetbaarheid, gezondheid en veiligheid. Zo bouwt u aan een gezonde toekomst voor u en uw medewerkers.
 • Voldoen aan de wet
  Met het PMO Metaal, in combinatie met de in de RI&E geadviseerde fysieke onderzoeken, voldoet u aan uw wettelijke verplichting om uw medewerkers periodiek een preventief medisch onderzoek aan te bieden.

Pak de gezondheidsrisico’s binnen uw bedrijf aan en vraag direct een offerte op via 030 299 62 77 of salessupport@arboned.nl. Kijk voor meer informatie op arboned.nl/epmo-metaal.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog

Adriaan Vonk / Directie      

Een vacature is geen sinecure

Lees meer.